čtvrtek
4. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LIDE MŮJ... | Boží lid ve Starém i Novém zákoně

Rozpravy u dominikánů

Boží lid je asi nejpoužívanější obraz církve po Druhém vatikánském koncilu. Obraz je to starobylý, ale po staletích zdůrazňování hierarchické struktury církve pro někoho podezřele zavání protestantismem. Co důležitého nám obraz Božího lidu říká o povaze církve? Co v něm naopak nezaznívá?

Boží lid je již starozákonní pojem. Proto je třeba se ptát, jakým způsobem byl chápán Boží lid ve Starém zákoně a jak se toto pojetí proměnilo v novozákonní době. Z dnešního hlediska je naopak důležitá otázka, co má a nemá církev jako Boží lid společného s lidem v politickém pojetí. Především se však chceme zamyslet o tom, jak ve světle tohoto obrazu chápat vzájemný vztah všeobecného a služebného kněžství, bytostnou rovnost křesťanů a současně různost charismat a roli Božího lidu v spásném poslání církve.

Hosté

Vojtěch Brož

Více akcí

Damián Němec OP


dominikán, kněz, teolog a církevní právník. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě UP v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě UP v Olomouci a právnické fakultě MU v Brně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

LIDE MŮJ... | Boží lid ve Starém i Novém zákoně

čtvrtek 4. 12. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Boží lid je asi nejpoužívanější obraz církve po Druhém vatikánském koncilu. Obraz je to starobylý, ale po staletích zdůrazňování hierarchické struktury církve pro někoho podezřele zavání protestantismem. Co důležitého nám obraz Božího lidu říká o povaze církve? Co v něm naopak nezaznívá?

Boží lid je již starozákonní pojem. Proto je třeba se ptát, jakým způsobem byl chápán Boží lid ve Starém zákoně a jak se toto pojetí proměnilo v novozákonní době. Z dnešního hlediska je naopak důležitá otázka, co má a nemá církev jako Boží lid společného s lidem v politickém pojetí. Především se však chceme zamyslet o tom, jak ve světle tohoto obrazu chápat vzájemný vztah všeobecného a služebného kněžství, bytostnou rovnost křesťanů a současně různost charismat a roli Božího lidu v spásném poslání církve.

Hosté

Vojtěch Brož

Více akcí

Damián Němec OP


dominikán, kněz, teolog a církevní právník. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě UP v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě UP v Olomouci a právnické fakultě MU v Brně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.