úterý
7. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

AMORIS LÆTITIA | úvahy nad osmou kapitolou

Rozpravy u dominikánů

Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných „neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi?

Pastorační přístup papeže Františka k lidem v „neregulérních“ situacích znamená určitý posun v chápání přirozeného zákona i ve způsobu interpretace biblických textů (konkrétně Mt 5,31–32). Proto je namístě se ptát, z jakých principů papežovy návrhy vychází a zda mají nějakou oporu v tradici církve.

V druhé části večera se chceme zamyslet nad možnými způsoby, jak osmou kapitolu exhortace Amoris lætitia uvést do pastorační praxe.

Hosté

Justin Dvorský


je překladatel.

Více akcí

Damián Němec OP


dominikán, kněz, teolog a církevní právník. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě UP v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě UP v Olomouci a právnické fakultě MU v Brně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

AMORIS LÆTITIA | úvahy nad osmou kapitolou

úterý 7. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Papež František otvírá v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris lætitia nové cesty jak pastoračně doprovázet rozvedené a znovu sezdané, ale i věřící v jiných „neregulérních“ situacích. Představuje jeho přístup naprosté novum, či dokonce zlom v nauce a praxi církve? A jak se konkrétně uplatní v praxi?

Pastorační přístup papeže Františka k lidem v „neregulérních“ situacích znamená určitý posun v chápání přirozeného zákona i ve způsobu interpretace biblických textů (konkrétně Mt 5,31–32). Proto je namístě se ptát, z jakých principů papežovy návrhy vychází a zda mají nějakou oporu v tradici církve.

V druhé části večera se chceme zamyslet nad možnými způsoby, jak osmou kapitolu exhortace Amoris lætitia uvést do pastorační praxe.

Hosté

Justin Dvorský


je překladatel.

Více akcí

Damián Němec OP


dominikán, kněz, teolog a církevní právník. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě UP v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě UP v Olomouci a právnické fakultě MU v Brně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.