čtvrtek
14. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

Rozpravy o církvi

Bolestné téma, kterému se nebude moci vyhnout ani česká církev, a proto považujeme za potřebné se alespoň pokusit tuto otázku reflektovat. Co se zahrnuje pojem sexuálního zneužívání? Jak rozsáhlý je to problém? Čím je specifické zneužívání v církvi oproti jiným prostředím, kde k němu dochází? Kdo jsou oběti a jakým způsobem jim lze pomoci? Kdo jsou agresoři a jakým způsobem s nimi pracovat? Existuje účinná prevence zneužívání? Jakým způsobem se s případy zneužívání v církvi nakládá a jak by se s nimi nakládat mělo?


Hosté

Marek Drábek OPræm


je premonstrát a kněz. Absolvoval specializovaný kurz na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě zaměřený na problematiku sexuálního zneužívání v církvi. Pracuje jako nemocniční kaplan v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a je koordinátorem katolických nemocničních kaplanů v Praze. Aktivně se věnuje doprovázení obětí sexuálního zneužívání.

Více akcí

Damián Němec OP


dominikán, kněz, teolog a církevní právník. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě UP v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě UP v Olomouci a právnické fakultě MU v Brně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

čtvrtek 14. 3. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Rozpravy o církvi

Bolestné téma, kterému se nebude moci vyhnout ani česká církev, a proto považujeme za potřebné se alespoň pokusit tuto otázku reflektovat. Co se zahrnuje pojem sexuálního zneužívání? Jak rozsáhlý je to problém? Čím je specifické zneužívání v církvi oproti jiným prostředím, kde k němu dochází? Kdo jsou oběti a jakým způsobem jim lze pomoci? Kdo jsou agresoři a jakým způsobem s nimi pracovat? Existuje účinná prevence zneužívání? Jakým způsobem se s případy zneužívání v církvi nakládá a jak by se s nimi nakládat mělo?


Hosté

Marek Drábek OPræm


je premonstrát a kněz. Absolvoval specializovaný kurz na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě zaměřený na problematiku sexuálního zneužívání v církvi. Pracuje jako nemocniční kaplan v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a je koordinátorem katolických nemocničních kaplanů v Praze. Aktivně se věnuje doprovázení obětí sexuálního zneužívání.

Více akcí

Damián Němec OP


dominikán, kněz, teolog a církevní právník. Je vedoucím katedry církevního práva na teologické fakultě UP v Olomouci, vyučuje i na filosofické fakultě UP v Olomouci a právnické fakultě MU v Brně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.