David Bouma

je katolický teolog a kněz královéhradecké diecéze. Působí na katedře kulturních a náboženských studií na PdF UHK a přednáší fundamentální teologii na KTF UK v Praze.

Související akce

pondělí
8. 3.
19:30

LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Victor White | psychologie a teologie

pondělí 8. 3. 2021 v 19.30 hod.
LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8
Revue Salve

Debata nad novým číslem Salve věnovaným postavě anglického dominikána a tomistického teologa Victora Whitea (1902–1960), blízkého přítele C. G. Junga a jeho mnohaletému dialogu s tímto zakladatelem analytické psychologie. White se se svým úsilím o porozumění modernímu světu řadí po bok katolických myslitelů, kteří již před II. vatikánským koncilem usilují o nalezení cesty k překonání rozporů mezi vírou a modernou, mezi tradiční teologií a vědou. Jaké výzvy, dilemata a úskalí dialog křesťanské teologie s moderní psychologií přináší? Co může moderní jungovská psychologie přinést křesťanské tradici? Kde leží limity tohoto dialogu?

Hosté: David Bouma, Tomáš Halík

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
1. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NE JAKO NĚMÍ DIVÁCI | o aktivní účasti na liturgii

čtvrtek 1. 6. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Druhý vatikánský koncil požaduje, aby účast na liturgii byla plná, uvědomělá a aktivní (SC 14). Ale co to znamená? Musí každý něco dělat? Může někdo nedělat vůbec nic? Co plné účasti prospívá a co jí naopak škodí? Jak rozumět pojmu participatio actuosa v liturgii a jak souvisí účast na liturgii a účast na životě církve?

Hosté: David Bouma, Jan Kotas, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
14. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VTĚLENÍ NEBO PŘEVTĚLOVÁNÍ?

čtvrtek 14. 4. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Reinkarnace je jednou z možných odpovědí na odvěkou otázku, co se s námi děje po smrti. Stále větší echo nachází i v křesťanském prostředí. Je ale reinkarnace slučitelná s křesťanským pohledem na poslední věci člověka? Je možné současně věřit ve vtělení Slova a v převtělování?

Hosté: David Bouma, Jan Houkal

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
25. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NAČ CÍRKEV?

čtvrtek 25. 4. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Důvěra v církve je u občanů naší země minimální, alespoň podle průzkumů zveřejňovaných v médiích. Naproti tomu největší sbírku na charitní projekty, s výnosy v mnoha desítkách miliónů korun, pořádá každý rok právě katolická církev. Katolická církev s více než miliardou členů je ve světovém měřítku největší a nejstarší organizací. Zároveň však na ní ulpívají všechny škraloupy dávné i nedávné minulosti, jako je inkvizice či pedofilní skandály. Není tak církev – tato paradoxní organizace – spíše překážkou, která mnoha lidem brání ztotožnit se s poselstvím Ježíše Krista?

Hosté: David Bouma, Ludvík Grundman OP, Martin Komárek

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti