čtvrtek
28. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LES NATIONS | Hudba ve službách diplomacie a smíření - Evropa v hudbě 18. století

Hudební jaro u dominikánů

Díla François Couperina (z „Les Nations“), Georga Philippa Telemanna (z Völker- und Nationen-Suiten) a André Campry (z „L’Europe galante“).

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance Evropského parlamentu a s poskytnutím grantu Městské části Praha 1 a NADACE ŽIVOT UMĚLCE.

Po koncertu jsou všichni návštěvníci srdečně zváni na občerstvení pořádané ve spolupráci s Velvyslanectvím Lotyšské republiky v České republice.

Ensemble La Botta Forte (CH)
Shai Kribus, Amy Power – hoboj, zobcová flétna
Katya Polin, Sonoko Asabuki – housle
Katia Viel – viola, Alexandra Polin – viola da gamba
Lillian Gordis – cembalo

Zahajovací koncert „Hudebního jara u dominikánů 2015“ pořádá klášter dominikánů již tradičně ve spolupráci se švýcarským „Spolkem pro podporu absolventů Schola cantorum basiliensis“ v Basileji. Schola cantorum basiliensis, renomovaný institut pro výzkum a interpretaci barokní hudby, činí z Basileje již řadu desetiletí opravdovou mekku tzv. staré hudby. Koncentrace hudebníků z celého světa, vynikající úroveň této školy, propojení s hudebním výzkumem a místní bohatou kulturní tradicí vytvářejí ideální podmínky pro vznik skvělých projektů. Jedním z nich je právě program „Les Nations“.

Barokní hudba 18. století je protkaná tématy antické mytologie. Postavy jako bohyně sváru nebo bohyně lásky, role ztělesňující Francii, Španělsko, Turecko či Itálii mají tradiční lidské vlastnosti a jejich zájmy i intriky se nijak neliší od těch dnešních. Zrcadlí se v nich tehdejší politická situace a válečné konflikty. V Camprově opeře „L’Europe galante“ nakonec krásný zpěv bohyně Europé pomůže světadílu Evropa k harmonii. Obsah barokních kantát a oper může, vyjádřen slovy, znít naivně či těžkopádně, v hudbě ale promlouvá v hlubší rovině a má mocné působení na posluchače. Tohoto působení si byl dobře vědom i Ludvík XIV. a hudba a společenské události s ní spojené velkou měrou přispěly k vnitřnímu uklidnění Francie za jeho vlády.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

LES NATIONS | Hudba ve službách diplomacie a smíření - Evropa v hudbě 18. století

čtvrtek 28. 5. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Hudební jaro u dominikánů

Díla François Couperina (z „Les Nations“), Georga Philippa Telemanna (z Völker- und Nationen-Suiten) a André Campry (z „L’Europe galante“).

Vstupné 250 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance Evropského parlamentu a s poskytnutím grantu Městské části Praha 1 a NADACE ŽIVOT UMĚLCE.

Po koncertu jsou všichni návštěvníci srdečně zváni na občerstvení pořádané ve spolupráci s Velvyslanectvím Lotyšské republiky v České republice.

Ensemble La Botta Forte (CH)
Shai Kribus, Amy Power – hoboj, zobcová flétna
Katya Polin, Sonoko Asabuki – housle
Katia Viel – viola, Alexandra Polin – viola da gamba
Lillian Gordis – cembalo

Zahajovací koncert „Hudebního jara u dominikánů 2015“ pořádá klášter dominikánů již tradičně ve spolupráci se švýcarským „Spolkem pro podporu absolventů Schola cantorum basiliensis“ v Basileji. Schola cantorum basiliensis, renomovaný institut pro výzkum a interpretaci barokní hudby, činí z Basileje již řadu desetiletí opravdovou mekku tzv. staré hudby. Koncentrace hudebníků z celého světa, vynikající úroveň této školy, propojení s hudebním výzkumem a místní bohatou kulturní tradicí vytvářejí ideální podmínky pro vznik skvělých projektů. Jedním z nich je právě program „Les Nations“.

Barokní hudba 18. století je protkaná tématy antické mytologie. Postavy jako bohyně sváru nebo bohyně lásky, role ztělesňující Francii, Španělsko, Turecko či Itálii mají tradiční lidské vlastnosti a jejich zájmy i intriky se nijak neliší od těch dnešních. Zrcadlí se v nich tehdejší politická situace a válečné konflikty. V Camprově opeře „L’Europe galante“ nakonec krásný zpěv bohyně Europé pomůže světadílu Evropa k harmonii. Obsah barokních kantát a oper může, vyjádřen slovy, znít naivně či těžkopádně, v hudbě ale promlouvá v hlubší rovině a má mocné působení na posluchače. Tohoto působení si byl dobře vědom i Ludvík XIV. a hudba a společenské události s ní spojené velkou měrou přispěly k vnitřnímu uklidnění Francie za jeho vlády.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.