čtvrtek
12. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

Křesťan a společnost

Situace kolem současné migrační vlny je mimořádně složitá. V bouřlivé diskusi na toto téma se vynořují se rozličné a různě legitimní postoje z pohledu politického, bezpečnostního, společenského či morálního. My bychom však rádi celou otázku postavili zásadně evangelně: k jakému postoji nás nabádá evangelium se svojí radikalitou?

Je možné být opravdu Ježíšovým učedníkem a zůstat nečinný tváří v tvář podobné situaci? Je odmítání migrantů v zájmu zachování „křesťanské identity“ slučitelné s křesťanstvím, nebo naopak spíše výrazem jejího úpadku a koroze? A je z druhé strany přísně evangelní přístup použitelný v reálném světě? Mohou křesťané, kteří tvoří jen malou menšinu společnosti, klást na stát své morální požadavky a nároky?

Hosté

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Pavel Svoboda


je právník, vysokoškolský pedagog a politik KDU-ČSL. V roce 2009 byl ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády České republiky. V letech 2014-2019 poslanec Evropského parlamentu a předseda jeho právního výboru.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

čtvrtek 12. 11. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Křesťan a společnost

Situace kolem současné migrační vlny je mimořádně složitá. V bouřlivé diskusi na toto téma se vynořují se rozličné a různě legitimní postoje z pohledu politického, bezpečnostního, společenského či morálního. My bychom však rádi celou otázku postavili zásadně evangelně: k jakému postoji nás nabádá evangelium se svojí radikalitou?

Je možné být opravdu Ježíšovým učedníkem a zůstat nečinný tváří v tvář podobné situaci? Je odmítání migrantů v zájmu zachování „křesťanské identity“ slučitelné s křesťanstvím, nebo naopak spíše výrazem jejího úpadku a koroze? A je z druhé strany přísně evangelní přístup použitelný v reálném světě? Mohou křesťané, kteří tvoří jen malou menšinu společnosti, klást na stát své morální požadavky a nároky?

Hosté

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Pavel Svoboda


je právník, vysokoškolský pedagog a politik KDU-ČSL. V roce 2009 byl ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády České republiky. V letech 2014-2019 poslanec Evropského parlamentu a předseda jeho právního výboru.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.