středa
3. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA A SPOTŘEBA | Obchodní centra – novodobé chrámy?

Dny víry

Pojem „konzumní společnost“ se začal mezi sociology používat v době, kdy v Americe začal boom výstavby obchodních center, která se posléze rozšířila a výrazně ovlivnila tvář měst po celém světě. Jakým způsobem fenomén obchodních center ovlivňuje veřejný prostor? Chování lidí? Jejich spiritualitu?

Město – člověk – spiritualita: tři oblasti, které proměnil nástup obchodních center a tři témata, o kterých budeme diskutovat v rámci debatního večera v Dominikánské 8.

Jak stavební typ obchodních center ovlivňuje města, a zejména naše chápání veřejného prostoru? Jsou obchodní centra novodobými chrámy našich měst? Souvisí fyzická proměna prostředí se změnami chování lidí a jejich hodnot? Je pojem „konzumní společnost“ výstižný a aktuální? Je možné spotřebu odsuzovat, když je tažným koněm ekonomiky? Může spotřeba naopak rozvíjet naši osobní kulturu? Projevuje se spotřební mentalita i v oblasti našeho hledání duchovních hodnot? Jakým způsobem může autentické hledání Boha člověku pomoci najít sebe sama i utvářet prostředí, ve kterém žije?

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Anna Beata Háblová


je básnířka a prozaička, architektka a teoretička architektury. Vedle 4 básnických sbírek (Rýhy, Kry, Nevypínejte, O mé závislosti nikomu neříkej) je autorkou dvou teoretických knih (Města zdí: Život a smrt obchodních center a Nemísta měst) a románu (Směna).

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Jiří Šafr


působí v Sociologickém ústavu AV ČR, vyučuje také na FHS UK. Zabývá se výzkumem sociální stratifikace a nerovností.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

SPIRITUALITA A SPOTŘEBA | Obchodní centra – novodobé chrámy?

středa 3. 6. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dny víry

Pojem „konzumní společnost“ se začal mezi sociology používat v době, kdy v Americe začal boom výstavby obchodních center, která se posléze rozšířila a výrazně ovlivnila tvář měst po celém světě. Jakým způsobem fenomén obchodních center ovlivňuje veřejný prostor? Chování lidí? Jejich spiritualitu?

Město – člověk – spiritualita: tři oblasti, které proměnil nástup obchodních center a tři témata, o kterých budeme diskutovat v rámci debatního večera v Dominikánské 8.

Jak stavební typ obchodních center ovlivňuje města, a zejména naše chápání veřejného prostoru? Jsou obchodní centra novodobými chrámy našich měst? Souvisí fyzická proměna prostředí se změnami chování lidí a jejich hodnot? Je pojem „konzumní společnost“ výstižný a aktuální? Je možné spotřebu odsuzovat, když je tažným koněm ekonomiky? Může spotřeba naopak rozvíjet naši osobní kulturu? Projevuje se spotřební mentalita i v oblasti našeho hledání duchovních hodnot? Jakým způsobem může autentické hledání Boha člověku pomoci najít sebe sama i utvářet prostředí, ve kterém žije?

Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Anna Beata Háblová


je básnířka a prozaička, architektka a teoretička architektury. Vedle 4 básnických sbírek (Rýhy, Kry, Nevypínejte, O mé závislosti nikomu neříkej) je autorkou dvou teoretických knih (Města zdí: Život a smrt obchodních center a Nemísta měst) a románu (Směna).

Více akcí

Benedikt Mohelník OP


je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

Více akcí

Jiří Šafr


působí v Sociologickém ústavu AV ČR, vyučuje také na FHS UK. Zabývá se výzkumem sociální stratifikace a nerovností.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.