Proběhlé akce

Filtrovat akce:

čtvrtek
21. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤAN V POLITICE

čtvrtek 21. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Po úvodním večeru, věnovaném obecnějším úvahám o pojetí společnosti a politiky, se tentokrát chceme konkrétněji zamyslet nad místem křesťanů a církve ve společenském a politickém životě. Klíčová otázka druhé debaty tedy zní: Co definuje křesťana v politice? Jaký je vztah mezi vírou a politickou angažovaností?

Hosté: Petr Gazdík, Ondřej Liška, Cyril Svoboda

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
14. 11.
20:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HÁJKOVA KRONIKA ČESKÁ | Literární večer mimořádně ve 20:00

čtvrtek 14. 11. 2013 ve 20.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Kronika česká Václava Hájka z Libočan (1541) byla po staletí hlavním pramenem pro chápání historie a identity českého národa. Její kritika na konci 18. století sice odpovídala osvícenské fázi českých dějin a podnítila moderní kritickou historiografii, vrhla však zároveň na Hájkovu kroniku stín nepochopení, které ji provází mnohdy dodnes.

Hosté: Petr Čornej, Jan Linka, Petr Voit

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

středa
13. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CARLO DONATO COSSONI: IL SACRIFICIO D´ABRAMO | Abrahámova oběť a další manuskripty z klášterní knihovny v Einsiedeln

středa 13. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Kesselberg Ensemble (CH), umělecké vedení Ilze Grudule

Listopadový koncert v barokním refektáři prezentuje zcela nový objev z knihovny kláštera v Einsiedeln ve Švýcarsku. Osudy některých skladeb jsou právě tak spletité a podivuhodné jako samotné osudy lidí. Mini-oratorium „Abrahámova oběť“ od italského skladatele Carla Donata Cossoni mezi takovéto donedávna ukryté poklady patří.

zobrazit podrobnosti

středa
6. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

O PAMÁTKOVÉ PÉČI II. | Novotvar v historickém jádru

středa 6. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Druhé setkání nad problematikou památkové péče v barokním refektáři u dominikánů se zaměří na několik zcela konkrétních příkladů nových architektonických počinů v cenných historických objektech či celých souborech, které na začátku představí prof. Rostislav Švácha. Do následné debaty se připojí architekt Josef Pleskot a teolog Benedikt Mohelník OP. Debatující se pokusí přiblížit jaká dilemata, obtíže a rozdílné názory proti sobě stojí, jaké protichůdné principy a ideová východiska leží v pozadí někdy tak rozdílných stanovisek.

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Josef Pleskot, Rostislav Švácha

Moderuje: Norbert Schmidt

zobrazit podrobnosti

úterý
5. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KŘESŤANÉ A MARXISTÉ | Debata o smyslu a proměnách vzájemného dialogu

úterý 5. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

V listopadu zamíří do České republiky projekt „Nádvoří národů“. Jeho cílem je dialog křesťanů s ateisty či agnostiky. Dalo by se říci, že poté, co tato setkání proběhla již v několika evropských městech, vrací se k nám hned ve dvojím smyslu. Impulzem k jejich uspořádání byla návštěva Benedikta XVI. v roce 2009 v České republice, kde papež prožil veliké překvapení, když se mu v nejateističtější zemi dostalo neočekávaně srdečného přijetí.

Hosté: Michael Hauser, Jan Sokol, Václav Umlauf

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
24. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

VSTUPNÍ BRÁNA: KŘEST | O důležitosti rituálů, o iniciačních obřadech a o křtu

čtvrtek 24. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Křest je jednoduchým obřadem, jímž se člověk stává křesťanem a členem církve. Tento iniciační obřad je ve svých základních prvcích neměnný už po dvě tisíciletí. Znamená to, že lidé dobře rozumí jeho významu spontánně? Neztratil tento obřad svou působivost, jak by o tom mohl svědčit malý zájem o jeho přijetí?

Hosté: Antonín Krasucki OP, Martin Pehal, David Vopřada

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
17. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

OBHAJOBA POLITIKY | První večer nového cyklu „Křesťan a společnost“

čtvrtek 17. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Křesťan a společnost

Debata o smyslu společnosti a politiky.

Na úvod cyklu „Křesťan a společnost“ se chceme zamyslet nad politickou antropologií: Je společnost kulturně-historický konstrukt, nebo je zakotvena v přirozenosti člověka? Co definuje společnost? Jak chápat společné dobro?

Hosté: Petr Fischer, Jan Sokol

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

J. S. BACH: FLÉTNOVÉ SONÁTY | Philippe Bernold a Jan Ostrý – flétny, Alena Hönigová – cembalo, Libor Mašek – violoncello

čtvrtek 10. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Bachovy první skladby pro flétnu jako sólový nástroj pocházejí z období, kdy Bach působil jako dvorní kapelník prince Leopolda v Cöthenu (1717 – 1723). Bach je složil pro francouzského flétnistu Pierre-Gabriela Buffardina (1690–1768), s kterým se poznal v Drážďanech roku 1717.

zobrazit podrobnosti

středa
9. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NOVÉ VÍNO DOMINIKÁNSKÉ SPIRITUALITY

středa 9. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

V této knize spolu s Paulem Murrayem objevujeme svět dominikánské spirituality. Našimi průvodci jsou významné osobnosti řádu – sv. Dominik, bl. Jordán Saský, sv. Tomáš Akvinský nebo sv. Kateřina Sienská.

zobrazit podrobnosti

pondělí
7. 10.
17:00

Université de Fribourg (Švýcarsko), Miséricorde

PRAHA: SITUACE – PUNKTUM | Výstava fotografií fr. Šimona Hlavatého ve Fribourgu

pondělí 7. 10. 2013 v 17.00 hod.
Université de Fribourg (Švýcarsko), Miséricorde

Fotografické snímky jsou jako Labyrint… Slovy Nietzscheho: „Labyrintický člověk nehledá pravdu, ale svoji Ariadnu…“ (Roland Barthes, Světlá komora. Poznámka k fotografii)

Hosté: Šimon Karel Hlavatý OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
3. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ACH, JAK MĚ SVĚT SE VŠÍM MRZÍ... | repríza úspěšné dramatizace barokních kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldta, protknuté poezií Fridricha Bridela

čtvrtek 3. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Již podruhé přivítáme v Dominikánské 8 herečky Marcelu Šikovou a Irenu Pulicarovou, které za doprovodu loutny Jana Krejči možná leckoho překvapí tím, jak vášnivé, aktuální i vtipné mohlo být barokní kázání. Texty nastudovala Ada Fryntová.

Hosté: Ada Fryntová, Jana Krejči, Irena Pulicarová, Marcela Šiková

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 9.
19:00

kostel sv. Jiljí

PRAHA 2013 SVATOVÁCLAVSKÁ | exercicie / víra v prostoru

čtvrtek 26. 9. 2013 v 19.00 hod.
kostel sv. Jiljí

Tyto netradiční exercicie chtějí uchopit významná duchovní místa Prahy a to trochu jiným než turistickým nebo kunsthistorickým způsobem. Zkrátka zkusit pomalu projít Prahou jako krajinou duchovní. Zkusit naslouchat vybraným významným a výrazným prostorům a obsahům, které je formovaly.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NALÉZÁM JEHO TVÁŘ … | Dvakrát devět fotogafií v prostorách kláštera

čtvrtek 12. 9. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Dvakrát devět portrétů žen různého věku a profese. Kupříkladu: čajovnice, germanistka, knihovnice, malířka – matka, spisovatelka, studentka, technička, vědecká pracovnice, zpěvačka.

Osmnáct příběhů pro ty, kteří se umějí zastavit, dívat a divit.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POCTA J. K. VAŇHALOVI | Koncert k uctění památky mezinárodně uznávaného českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813)

čtvrtek 12. 9. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Johannes Gebauer, Irina Alexandrowna – klasicistní housle, Linda Mantcheva – violoncello, Alena Hönigová – fortepiano

Právě 12. září 1772 se s Vaňhalem setkal „hudební cestovatel“ a spisovatel Charles Burney, který Vaňhala popisuje jako skladatele obdivuhodných symfonií a smyčcových kvartetů, “které patří pravděpodobně k nejdokonalejším skladbám pro housle” a “které vytvořil jeho vznícený duch ve šťastných chvílích, kdy cit převládl nad rozumem”.

zobrazit podrobnosti

středa
11. 9.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

LÁSKA A TICHO | První večer cyklu Dominikánský literární salón

středa 11. 9. 2013 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Kniha odráží nejen duši svého autora, ale i svého čtenáře. Dobrá kniha mluví ke každému jeho vlastním jazykem, sděluje mu to, co právě on potřebuje slyšet. Přijďte se s ostatními čtenáři podělit o své zážitky z četby.

Hosté: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti