Proběhlé akce

Filtrovat akce:

probíhá
od 10. 8.
do 16. 8.

Spotify

Jiří Štourač: Vítochovští mučedníci

čtvrtek 10. 8. - středa 16. 8. 2023
Spotify
Letní punkta

„Na vítězném oblouku, tedy nejblíže lodi jsou mužské postavy nabodány na přistavená kopí. Jsou to oni prvomučedníci, které dal císař Hadrián zabít, protože se nechtěli zříct víry. Stávají se nenápadně také patrony mučedníků mnohem pozdějších, kteří netrpěli přímo pro víru, ale stali se obětí zla a násilí. Za nimi není třeba chodit daleko, jejich ostatky leží i zde na hřbitově, který kruhovitě obtáčí kostel.“

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 3. 8.
do 9. 8.

Spotify

Věra Koubová: Šemík ve vlnách Vltavy

čtvrtek 3. 8. - středa 9. 8. 2023
Spotify
Letní punkta

„Stavba, na niž chci dnes především upozornit, je mnohem méně nápadná než most či katedrála. Zato je ale ve městě zmnožená, tvoří síť, jejíž oka – okna – na nás mohou mrknout z každého nově navštíveného zákoutí. Bude už slavit sedmdesátiny a je dokladem radostné události, sama vlastně překlenuje různé epochy: skončila druhá světová válka a začaly se rodit děti. Tradiční školní budovy přetékaly záplavou žáků, i našel se záchranný člun v podobě provizorních pavilonů. Projekt z roku 1955 vypracovaný architektem Luborem Markem dostal jméno Školička."


Věra Koubová je překladatelka.

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 2. 8.
do 4. 9.

nároží Husovy a Jalovcové ul.

Výklad ---------- | Lukáš Janičina

středa 2. 8. - pondělí 4. 9. 2023
nároží Husovy a Jalovcové ul.
Verš ------- výklad

Výkladní skříň se stává minigalerií. Je umístěna na hranici veřejného prostoru a kláštera.

Hosté: Lukáš Janičina

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 27. 7.
do 2. 8.

Spotify

Magdalena Platzová: Orlovice u Klatov

čtvrtek 27. 7. - středa 2. 8. 2023
Spotify
Letní punkta

„Poprvé jsem byla v Orlovicích, když mi bylo deset či jedenáct. Právě tehdy se zrodila tradice letních jogínských soustředění, která trvá dosud, tedy čtyřicet let. Byla jsem tam nejmladší a tak to mělo nějaký čas zůstat. Účastníci, kromě mojí matky, tehdy nechávali děti doma.“


Magdalena Platzová je spisovatelka.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
20. 7.
00:01

Spotify

Petr Hruška: Ostravská katedrála

čtvrtek 20. 7. 2023 ve 00.01 hod.
Spotify
Letní punkta

„Z hospody za katedrálou jsme se jednou se synem vraceli až ve chvíli, kdy těžkotonážně svítalo. Měli jsme za sebou náročnou noc. Seděli jsme hodiny proti sobě, úzkost otce ze synovy budoucnosti narážela na rozpaky syna z otcovy minulosti. Řekli jsme si hořké věci. Otazník i vykřičník stál nejednou už na začátku věty.“


PetrHruška je básník.

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 13. 7.
do 19. 7.

Spotify

Karol Sidon: Kamenný klíč

čtvrtek 13. 7. - středa 19. 7. 2023
Spotify
Letní punkta

„Za svých let v exilu jsem si dost často kladl otázku, co vlastně na té Praze mám, že se mi po ní stýská. Přitom je to pouhé kouzlo kamenů, z nichž jsou v průběhu staletí sestavovány domy, které pak vyvolávají dojem, že ani nemohly být sestaveny harmoničtěji. Klíč k té záhadě jsem našel teprve po návratu z ciziny, když jsem se vrátil do Staronové synagogy jako člen místního minjanu.“

Karol Sidon je vrchní zemský rabín.

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 6. 7.
do 12. 7.

Spotify

Jiří Sádlo: Vrchol Milešovky

čtvrtek 6. 7. - středa 12. 7. 2023
Spotify
Letní punkta

„Ono je mocmoc míst, která si zaslouží poctivou promluvu, ale musí to být místo spíš známé a zato s netradičním výkladem. Proto si musím z duchovních hodnot vyhnat dětství, vlast, boha nebo péči o krajinu; je totiž ohromně obtížné o nich mluvit správně, jinak hrozí idyla či alarmismus, pryč s tím vším! Bude mi stačit, jak mě místo učí důvěře, že svět je hodný a uspořádaný, ba někdy i zlomyslný a absurdní, ale hlavně není jakýkoli, není to bezduchá nečitelná masa jednotlivostí.“

Jiří Sádlo je přírodovědec.

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 4. 7.
do 2. 8.

nároží Husovy a Jalovcové ul.

Výklad ---------- | Michael Rádl

úterý 4. 7. - středa 2. 8. 2023
nároží Husovy a Jalovcové ul.
Verš ------- výklad

Výkladní skříň se stává minigalerií. Je umístěna na hranici veřejného prostoru a kláštera.

Hosté: Michael Rádl

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 29. 6.
do 5. 7.

Spotify

Jitka Bret Srbová: V zahradě ryzího zření

čtvrtek 29. 6. - středa 5. 7. 2023
Spotify
Letní punkta

„Toto je místo života, místo hojnosti. Přemýšlím, že ta hojnost není jen v rozmanitosti zalité dnes sluncem, je to i hojnost prostoru k přemítání. Tady je vždycky klid – i když proslulé paví hejno občas o sobě dá vědět pronikavým křikem.“

Jitka Bret Srbová je básnířka.

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 29. 6.
do 31. 8.

Spotify

Letní punkta | 3. série

čtvrtek 29. 6. - čtvrtek 31. 8. 2023
Spotify
Letní punkta

Třetí série osobně laděných podcastů Letní punkta Vás po roce opět zve k návštěvě různých spirituálních míst v České republice. Spolu s loňskými a předloňskými punkty pomalu krok za krokem pokrýváme mapu Čech a Moravy, ale přidáváme i několik výhledů za hranice.

zobrazit podrobnosti

středa
14. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Být živí v Bohu | Timothy Radcliffe

středa 14. 6. 2023 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

„Naše slova musejí být součástí nepořádku a chaosu životů lidí, součástí toho, čím trpí a z čeho se radují; jinak budou prázdná. Nebudou odrážet Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi (srov. Jan 1, 14) a které nás zve, abychom měli podíl na jeho životě v plnosti. Když budeme pravdiví vůči složitostem lidského zápasu o to, jít stále dál, když budeme dělat ta nejméně špatná rozhodnutí, když budeme pravdiví ve svém nemotorném vyjadřování lásky, tak možná lidé zpozorní a všimnou si toho, co k tomu máme my křesťané říci.“

Křesťanská víra je pozváním k plnosti života v přátelství s Bohem a lidmi. Jak toto pozvání tlumočit lidem dnešního světa? Jak novým způsobem uchopit a předávat „starou“ dobrou zprávu, udržet vše podstatné a zároveň odstranit nepravdivé, zkreslující nánosy a předsudky?

Moderuje: Marie Kašparová OP

zobrazit podrobnosti

pondělí
12. 6.
20:00

ambit dominikánského kláštera (vstup Jalovcová 2)

Letters from sounds | hudební intervence a zakončení sezóny

pondělí 12. 6. 2023 ve 20.00 hod.
ambit dominikánského kláštera (vstup Jalovcová 2)
Umění a architektura

Hudební intervencí Michala Rataje a Oskara Töröka v rajské zahradě dominikánského kláštera uzavřeme letošní sezónu Dominikánské 8.

Hosté: Michal Rataj, Oskar Török

zobrazit podrobnosti

středa
7. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Církev a svět

středa 7. 6. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Koncil a papež František

Jaký je vlastně vztah církve a světa? Z četby novozákonních textů může člověk nabýt dojmu, že stojí v přímém protikladu. Jak hledat cestu mezi uzavřeností a splynutím? Může se církev od světa něco naučit? Má se církev světu v hlásání evangelia přizpůsobovat? Jsou oblasti života, kam církev vůbec nezasahuje?

Hosté: Josef Prokeš

zobrazit podrobnosti

probíhá
od 2. 6.
do 4. 7.

nároží Husovy a Jalovcové ul.

Výklad ---------- | Kevin V. Ton

pátek 2. 6. - úterý 4. 7. 2023
nároží Husovy a Jalovcové ul.
Verš ------- výklad

Výkladní skříň se stává minigalerií. Je umístěna na hranici veřejného prostoru a kláštera.

Hosté: Kevin V. Ton

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
1. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Dietrich Bonhoeffer | Tváří v tvář zlu

čtvrtek 1. 6. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi

Německý luterský teolog Dietrich Bonhoeffer oponoval nacistickému režimu církevně i občansky, modlitbou i činem: když zpíval gregoriánský chorál a zachraňoval Židy, když se, zapojen do příprav protihitlerovského puče, modlil za vojenskou porážku své vlasti.

Co znamená pro křesťana angažovat se? Jak se taková angažovanost projevuje v extrémní situaci nesvobody? Na co kladl Bonhoeffer důrazy ve své teologii? Čím pro nás může být inspirativní dnes?

Hosté: Noemi Bravená, Kateřina Lachmanová, Jan Štefan

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti