Proběhlé akce

Filtrovat akce:

úterý
23. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rybáři | budeš lovit svoje syny

úterý 23. 6. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Jan Horák - divadlo jednoho herce

Jan Horák

apokryfní monodrama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl

premiéra

zobrazit podrobnosti

pondělí
22. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rybáři | budeš lovit svoje syny

pondělí 22. 6. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Jan Horák - divadlo jednoho herce

Jan Horák

apokryfní monodrama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl

premiéra

zobrazit podrobnosti

neděle
21. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rybáři | budeš lovit svoje syny

neděle 21. 6. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Jan Horák - divadlo jednoho herce

Jan Horák

apokryfní monodrama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl

premiéra

zobrazit podrobnosti

sobota
20. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rybáři | budeš lovit svoje syny

sobota 20. 6. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Jan Horák - divadlo jednoho herce

Jan Horák

apokryfní monodrama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl

premiéra

zobrazit podrobnosti

úterý
16. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

KORONAVIRUS JAKO VÝZVA

úterý 16. 6. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi
Aktuální společenská témata

Křesťané se ocitli v dosud nevídané situaci uzavření kostelů na téměř dva měsíce včetně největšího křesťanského svátku Velikonoc. Co by si z této zkušenosti měla církev odnést do budoucna? Jaká poučení či podněty pro fungování církve i pro život jednotlivců by neměly zapadnout?

Hosté: Alžběta Horynová, Jiří Pavlík, Josef Prokeš

Moderuje: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

středa
10. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ROZPRAVY O KŘTU, BIŘMOVÁNÍ A EUCHARISTII

středa 10. 6. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Křest, biřmování a eucharistie. Tři iniciační svátosti, jež nás uvádějí do plnosti křesťanského života. Jak je dobře slavit a jak z nich s užitkem žít?

Hosté: Petr Soukal, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
13. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O VÍŘE A O NADĚJI | Sv. Tomáš Akvinský

středa 13. 5. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Víra a naděje. Dvě ze tří božských ctností, jež jsou duší mravního jednání křesťana, uschopňují nás jednat jako Boží děti a dojít do cíle – do věčné blaženosti. Spolu s Tomášem se zamyslíme nad jejich podstatou, jejich vzájemným vztahem a jejich místem v životě člověka.

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
15. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PERLY HUDEBNÍ EMIGRACE | Jaroslav Šonský – housle, Jaroslav Pelikán – flétna, Tereza Pelikánová – violoncello, Gesine Tiefuhr (Německo) – cembalo

středa 15. 4. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

V programu zazní hudba skladatelů, kteří byli nuceni z důvodu války, politických nebo náboženských opustit svoji zemi. Tu ale následně proslavili svojí tvorbou v emigraci a zapsali se tak do světového hudebního odkazu. Stále aktuální téma emigrace a imigrace zde bude přiblíženo příklady osobností, kdo se s velmi těžkou životní situací vyrovnali tím nejlepším způsobem, vlastní tvůrčí aktivitou. Zvláště náročné bylo odloučení od vlasti pro skladatele, kteří odešli před totalitou ve své zemi, Bohuslava Martinů nebo Igora Stravinského. Ale ani emigrace z náboženských důvodů nebyla v dobách, kdy v Čechách panoval tuhý katolicismus, jednoduchá. To je příklad protestantské hudební rodiny Františka Bendy. I Jiří Čart a Domenicko Scarlatti žili a velkou část svého díla vytvořili v jiné zemi než ve své vlasti, odkud odešli za lepším žřivotem a uplatněním a podařilo se jim i jako cizincům dosáhnout velkého věhlasu.

Koncert se koná za podpory: MČ Praha 1, nadace Život umělce, AK František Čech Koncert se koná za podpory: MČ Praha 1, nadace Život umělce, AK František Čech.

Pořádá: Spolek České kořeny ve spolupráci s Dominikánskou 8.

zobrazit podrobnosti

středa
8. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

POSTNÍ A VELIKONOČNÍ KÁZÁNÍ | Sv. Bernard z Clairvaux

středa 8. 4. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna… Drama hříchu, smrti a vítězství života pohledem svatého Bernarda.

Hosté: Benedicta Hübnerová OP, Markéta Koronthályová

zobrazit podrobnosti

středa
1. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII VI

středa 1. 4. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Sylva Fischerová, Jan Škrob, Pavel Zajíc

Moderuje: Anna Beata Háblová

zobrazit podrobnosti

středa
25. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

PANNA RADOSTNÁ, BOLESTNÁ A SLAVNÁ | Mariina cesta od Zvěstování na Golgotu a dál

středa 25. 3. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Mariánská barokní hudba krásně ukazuje, jak tajemství Kristova vtělení, smrti a zmrtvýchvstání tvoří celek: mysterium spásy.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
19. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

ROZDĚLENÁ SPOLEČNOST?

čtvrtek 19. 3. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Z médií a internetových diskusí můžeme snadno nabýt dojmu, že je naše společnost – i církev – binárně rozdělená. Sociologický průzkum ČRo „Rozděleni svobodou“ dochází k výrazně odstíněnější skutečnosti. Jak to tedy je s rozdělením české společnosti? Na čem se česká společnost štěpí? Jsou rozdíly nepřekonatelné?

Hosté: Daniel Prokop, Markéta Sedláčková, Jan Spousta

zobrazit podrobnosti

středa
11. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

SEDM KRISTOVÝCH SLOV NA KŘÍŽI | Charles Journet

středa 11. 3. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Poslední Ježíšova slova na kříži. Vtahují nás do dramatu Boha, jenž byl ukřižován za svět. A odhalují jedinečné tajemství, přesahující všechna slova a schopné prozářit všechny agónie lidí a národů. Tajemství Božího milosrdenství, které rozdává spásu.

Hosté: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

pondělí
9. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

VÍRA A NEVÍRA V NAŠÍ GLOBÁLNÍ DOBĚ

pondělí 9. 3. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Přední americký sociolog náboženství José Casanova odhalí některé podstatné aspekty víry a nevíry v naší globální době a to včetně rozdílů mezi Evropou a Amerikou, Východem a Západem a různými kulturami, kde křesťanství není dominantním náboženstvím.

Hosté: José Casanova

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
5. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

CARAVAGGIO | Život a dílo iniciátora „ordo novus“ malířství barokní doby

čtvrtek 5. 3. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio přinesl na přelomu 16. a 17. století do malířství nový řád, vycházející z věrného zachycení okolní skutečnosti, kterou přenesl do starozákonních, novozákonních a hagiografických scén. Jeho nové využití světla a stínu, suverénní kreslířské schopnosti a dokonalá malířská iluze materiálního světa i spirituálních dějů jej postavily do čela uměleckého dění barokní doby.

Přednášet a provázet obrazovými vstupy bude Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., Univerzita Karlova.

Hosté: Ladislav Daniel

zobrazit podrobnosti