pondělí
15. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Jeruzalém

Revue Salve

Jeruzalém, svaté město tří náboženství. Biblický symbol jednoty, který trpí rozdělením, dům modlitby pro všechny národy, kde je modlitba přerušována rozbroji a nevraživostí, vytoužené město míru zmítané násilím, a přesto svátost pokoje. Jeruzalém historický a fyzický, jenž je viditelným znamením Jeruzaléma věčného a duchovního. Co pro náboženství znamená vztahování se ke konkrétnímu místu? A co když se k danému místu vztahují náboženství tři? Jaká napětí z toho plynou? Je možné je překonat? A co když místo, k němuž se náboženství vztahují, nedopovídá historické skutečnosti?


Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Filip Čapek


je biblista a archeolog se zaměřením na teologii Starého zákona, mudroslovnou literaturu (zvl. knihu Kazatel), archeologii a dějiny jižní Levanty. Působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a v Centru biblických studií Akademie věd. Podílí se na archeologickém výzkumu v Izraeli.

Více akcí

Jan Fingerland


je publicista, novinář a rozhlasový komentátor se zaměřením na Blízký Východ. Pro Český rozhlas 6 a Český rozhlas Plus připravuje komentáře pro pořad Názory a argumenty.

Více akcí

Jakub Szantó


je novinář a televizní reportér. V letech 2013 – 2018 působil jako zahraniční zpravodaj ČT na Blízkém východě. Napsal knihy Za oponou války a Z Izrastiny s láskou (2020).

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Jeruzalém

pondělí 15. 11. 2021 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Revue Salve

Jeruzalém, svaté město tří náboženství. Biblický symbol jednoty, který trpí rozdělením, dům modlitby pro všechny národy, kde je modlitba přerušována rozbroji a nevraživostí, vytoužené město míru zmítané násilím, a přesto svátost pokoje. Jeruzalém historický a fyzický, jenž je viditelným znamením Jeruzaléma věčného a duchovního. Co pro náboženství znamená vztahování se ke konkrétnímu místu? A co když se k danému místu vztahují náboženství tři? Jaká napětí z toho plynou? Je možné je překonat? A co když místo, k němuž se náboženství vztahují, nedopovídá historické skutečnosti?


Moderuje: Filip Boháč OP

Hosté

Filip Čapek


je biblista a archeolog se zaměřením na teologii Starého zákona, mudroslovnou literaturu (zvl. knihu Kazatel), archeologii a dějiny jižní Levanty. Působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a v Centru biblických studií Akademie věd. Podílí se na archeologickém výzkumu v Izraeli.

Více akcí

Jan Fingerland


je publicista, novinář a rozhlasový komentátor se zaměřením na Blízký Východ. Pro Český rozhlas 6 a Český rozhlas Plus připravuje komentáře pro pořad Názory a argumenty.

Více akcí

Jakub Szantó


je novinář a televizní reportér. V letech 2013 – 2018 působil jako zahraniční zpravodaj ČT na Blízkém východě. Napsal knihy Za oponou války a Z Izrastiny s láskou (2020).

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.