pondělí
23. 5.
19:00

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Pootevřený prostor | Přednášky o sakrální architektuře

Cyklus přednášek Norberta Schmidta nastíní některé ze základních otázek moderní a současné sakrální architektury. Pomocí několika sond představí klíčové debaty a problémy a také osobnosti mezi teology a architekty, kteří se po celý život věnovali stavbě kostela a tématu sakrality a spirituality v architektuře a umění. Neopomenutelnými milníky jsou liturgické hnutí, reforma II. vatikánského koncilu a její dodnes diskutovaná adekvátní aplikace nebo radikální návrhy multifunkčního kostela či interreligiózního chrámu. Stranou nezůstanou přelomové realizace Rudolfa Schwarze, Le Corbusiera, Petera Zumthora a Johna Pawsona či nejaktuálnější přemýšlení o hybridních prostorech transcendence.

pondělí 21. února v 18:00 hodin

Co je kostel?

Debaty, rozepře a hádky nad sakrální architekturou ve věku (ne)rozumu

pondělí 28. února v 18:00 hodin

Čtyři kostely a jeden antikostel v Praze roku 1930

Aneb architektura jako zrcadlo teologie a společnosti

pondělí 7. března v 18:00 hodin

Rudolf Schwarz 01 

Liturgické hnutí,Romano Guardini a mystika prázdné stěny

pondělí 14. března v 18.00 hodin

Rudolf Schwarz 02 

Architekt jiné moderny aneb poválečná obnova měst a společnosti

pondělí 21. března v 18:00 hodin

Marie-Alain Couturier OP, L´Art Sacré aneb „Duch vane, kam chce“

Fernand Legér, Henri Matisse, Le Corbusier etc.

Exkurze / přednáška hosta / datum a čas dle domluvy

pondělí 4. dubna v 18:00 hodin

Koncil, papežské magisterium a umění po roce 1945 

…a temný retrokatolický stín

pondělí 11. dubna v 18:00 hodin

„Křesťanství musí být něco kreativního“ aneb

„Dějiny křesťanské ikonografie definitivně skončily“

Mons. Otto Mauer a Friedhelm Mennekes SJ

pondělí 25. dubna v 18:00 hodin

Kříže umělců a architektů 20. a 21. století

Henri Matisse, Arnulf Rainer, Joseph Beuys, Eduardo Chillida, Le Corbusier a Josef Pleskot

pondělí 9. května v 18:00 hodin

„Dějiny ve věcech“ Peter Zumthor, Stefan Kraus a Muzeum umění Kolumba

pondělí 16. května v 18:00 hodin

Poslední zrcadlo Gerharda Richtera

epilog – závěrečná debata

pondělí 23. května v 19:00 hodin

Prohlídka kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad

průvodci exkurze: P. Jan Houkal a Norbert Schmidt

(od 18:00 probíhá v kostele bohoslužba, sraz po ní uvnitř kostela)

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

S platformou Dominikánská 8 pořádá CTU při KTF UK

jako povinně volitelný předmět pro studenty KTF UK

a jako program celoživotního vzdělávání / University třetího věku.

Přednášky jsou také volně přístupné veřejnosti.

Hosté

Norbert Schmidt


je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK. Dlouhodobě se zajímá o problematiku vztahu architektury, umění a teologie a na toto téma i publikuje. Působí též jako kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Pootevřený prostor | Přednášky o sakrální architektuře

pondělí 23. 5. 2022 v 19.00 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Cyklus přednášek Norberta Schmidta nastíní některé ze základních otázek moderní a současné sakrální architektury. Pomocí několika sond představí klíčové debaty a problémy a také osobnosti mezi teology a architekty, kteří se po celý život věnovali stavbě kostela a tématu sakrality a spirituality v architektuře a umění. Neopomenutelnými milníky jsou liturgické hnutí, reforma II. vatikánského koncilu a její dodnes diskutovaná adekvátní aplikace nebo radikální návrhy multifunkčního kostela či interreligiózního chrámu. Stranou nezůstanou přelomové realizace Rudolfa Schwarze, Le Corbusiera, Petera Zumthora a Johna Pawsona či nejaktuálnější přemýšlení o hybridních prostorech transcendence.

pondělí 21. února v 18:00 hodin

Co je kostel?

Debaty, rozepře a hádky nad sakrální architekturou ve věku (ne)rozumu

pondělí 28. února v 18:00 hodin

Čtyři kostely a jeden antikostel v Praze roku 1930

Aneb architektura jako zrcadlo teologie a společnosti

pondělí 7. března v 18:00 hodin

Rudolf Schwarz 01 

Liturgické hnutí,Romano Guardini a mystika prázdné stěny

pondělí 14. března v 18.00 hodin

Rudolf Schwarz 02 

Architekt jiné moderny aneb poválečná obnova měst a společnosti

pondělí 21. března v 18:00 hodin

Marie-Alain Couturier OP, L´Art Sacré aneb „Duch vane, kam chce“

Fernand Legér, Henri Matisse, Le Corbusier etc.

Exkurze / přednáška hosta / datum a čas dle domluvy

pondělí 4. dubna v 18:00 hodin

Koncil, papežské magisterium a umění po roce 1945 

…a temný retrokatolický stín

pondělí 11. dubna v 18:00 hodin

„Křesťanství musí být něco kreativního“ aneb

„Dějiny křesťanské ikonografie definitivně skončily“

Mons. Otto Mauer a Friedhelm Mennekes SJ

pondělí 25. dubna v 18:00 hodin

Kříže umělců a architektů 20. a 21. století

Henri Matisse, Arnulf Rainer, Joseph Beuys, Eduardo Chillida, Le Corbusier a Josef Pleskot

pondělí 9. května v 18:00 hodin

„Dějiny ve věcech“ Peter Zumthor, Stefan Kraus a Muzeum umění Kolumba

pondělí 16. května v 18:00 hodin

Poslední zrcadlo Gerharda Richtera

epilog – závěrečná debata

pondělí 23. května v 19:00 hodin

Prohlídka kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad

průvodci exkurze: P. Jan Houkal a Norbert Schmidt

(od 18:00 probíhá v kostele bohoslužba, sraz po ní uvnitř kostela)

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

S platformou Dominikánská 8 pořádá CTU při KTF UK

jako povinně volitelný předmět pro studenty KTF UK

a jako program celoživotního vzdělávání / University třetího věku.

Přednášky jsou také volně přístupné veřejnosti.

Hosté

Norbert Schmidt


je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK. Dlouhodobě se zajímá o problematiku vztahu architektury, umění a teologie a na toto téma i publikuje. Působí též jako kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.