úterý
22. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Číst Písmo

Revue Salve

Jakou roli hraje v životě křesťana naslouchání Božímu slovu v četbě Písma? Jak číst Písmo, aby promlouvalo k našemu dnešku? Jak se vztahuje individuální čtení Písma k tradici? Jak se vyrovnat s nepřijatelnými pasážemi Bible? Jak motivovat lidi/sebe k častějšímu čtení Písma?


Moderuje: Klára Jirsová

Hosté

Alexandr Flek


je český evangelikální teolog, kazatel, vydavatel a překladatel, od roku 1994 iniciátor a vedoucí překladatelského týmu v projektu Bible 21. V současnosti se věnuje přednáškové činnosti, vede nakladatelství Biblion a působí jako hostující kazatel. Je jednou z tváří projektu Nekostel.

Více akcí

Alexandra Jacobea


je farářkou ČCE v Praze- Dejvicích a jednou z tváří projektu Nekostel, který právě pod patronací Českobratrské církve evangelické vznikl. Spolu s Alexandrem Flekem tvoří kazatelskou dvojici jménem Sousaší.

Více akcí

Samuel Prívara


je jezuita, je kaplanem akademické farnosti u sv. Salvátora a pomáhá s Vysokoškolským katolickým hnutím u kostela sv. Ignáce, doprovází duchovní cvičení v Kolínském klášteře, stojí za českou verzí mobilní aplikace Ignaciánský examen.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Číst Písmo

úterý 22. 2. 2022 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Revue Salve

Jakou roli hraje v životě křesťana naslouchání Božímu slovu v četbě Písma? Jak číst Písmo, aby promlouvalo k našemu dnešku? Jak se vztahuje individuální čtení Písma k tradici? Jak se vyrovnat s nepřijatelnými pasážemi Bible? Jak motivovat lidi/sebe k častějšímu čtení Písma?


Moderuje: Klára Jirsová

Hosté

Alexandr Flek


je český evangelikální teolog, kazatel, vydavatel a překladatel, od roku 1994 iniciátor a vedoucí překladatelského týmu v projektu Bible 21. V současnosti se věnuje přednáškové činnosti, vede nakladatelství Biblion a působí jako hostující kazatel. Je jednou z tváří projektu Nekostel.

Více akcí

Alexandra Jacobea


je farářkou ČCE v Praze- Dejvicích a jednou z tváří projektu Nekostel, který právě pod patronací Českobratrské církve evangelické vznikl. Spolu s Alexandrem Flekem tvoří kazatelskou dvojici jménem Sousaší.

Více akcí

Samuel Prívara


je jezuita, je kaplanem akademické farnosti u sv. Salvátora a pomáhá s Vysokoškolským katolickým hnutím u kostela sv. Ignáce, doprovází duchovní cvičení v Kolínském klášteře, stojí za českou verzí mobilní aplikace Ignaciánský examen.

Více akcí

David Vopřada


je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.