čtvrtek
23. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Klement Alexandrijský | Proč dnes číst církevní otce

Církevní otcové

Klement Alexandrijský (2.–3. stol.) se pokusil přeložit křesťanské poselství do řeči řecké kultury, a přispěl tak k proměně této kultury v kulturu křesťanskou. Nic v tomto projektu nebylo samozřejmé, vše se muselo obhájit. Může být návrat k těmto počátkům v něčem inspirující?


Moderuje: David Vopřada

Hosté

Veronika Černušková


je klasická filoložka, překladatelka Klementa Alexandrijského. Působí jako badatelka Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, CMTF UP Olomouc a vyučující novozákonní řečtiny a latiny na Katedře biblických věd CMTF UP v Olomouc

Více akcí

Matyáš Havrda


je historik filosofie a překladatel ze staré řečtiny. Působí na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se především antickými teoriemi poznání, etikou a lékařskou metodologií vědy. Do češtiny přeložil díla Klementa Alexandrijského, Galéna a (ve spolupráci s Petrem Borkovcem) též pět řeckých tragédií.

Více akcí

Jana Plátová


je teoložka, klasická filoložka a překladatelka. Působí jako badatelka Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci a jako vyučující novozákonní řečtiny a latiny na Katedře biblických věd na téže fakultě. Zabývá se především dílem Klementa z Alexandrie a v poslední době také Septuagintou.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Klement Alexandrijský | Proč dnes číst církevní otce

čtvrtek 23. 2. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Církevní otcové

Klement Alexandrijský (2.–3. stol.) se pokusil přeložit křesťanské poselství do řeči řecké kultury, a přispěl tak k proměně této kultury v kulturu křesťanskou. Nic v tomto projektu nebylo samozřejmé, vše se muselo obhájit. Může být návrat k těmto počátkům v něčem inspirující?


Moderuje: David Vopřada

Hosté

Veronika Černušková


je klasická filoložka, překladatelka Klementa Alexandrijského. Působí jako badatelka Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, CMTF UP Olomouc a vyučující novozákonní řečtiny a latiny na Katedře biblických věd CMTF UP v Olomouc

Více akcí

Matyáš Havrda


je historik filosofie a překladatel ze staré řečtiny. Působí na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se především antickými teoriemi poznání, etikou a lékařskou metodologií vědy. Do češtiny přeložil díla Klementa Alexandrijského, Galéna a (ve spolupráci s Petrem Borkovcem) též pět řeckých tragédií.

Více akcí

Jana Plátová


je teoložka, klasická filoložka a překladatelka. Působí jako badatelka Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci a jako vyučující novozákonní řečtiny a latiny na Katedře biblických věd na téže fakultě. Zabývá se především dílem Klementa z Alexandrie a v poslední době také Septuagintou.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.