Matyáš Havrda

je historik filosofie a překladatel ze staré řečtiny. Působí na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se především antickými teoriemi poznání, etikou a lékařskou metodologií vědy. Do češtiny přeložil díla Klementa Alexandrijského, Galéna a (ve spolupráci s Petrem Borkovcem) též pět řeckých tragédií.

Související akce

čtvrtek
23. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Klement Alexandrijský | Proč dnes číst církevní otce

čtvrtek 23. 2. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Církevní otcové

Klement Alexandrijský (2.–3. stol.) se pokusil přeložit křesťanské poselství do řeči řecké kultury, a přispěl tak k proměně této kultury v kulturu křesťanskou. Nic v tomto projektu nebylo samozřejmé, vše se muselo obhájit. Může být návrat k těmto počátkům v něčem inspirující?

Hosté: Veronika Černušková, Matyáš Havrda, Jana Plátová

Moderuje: David Vopřada

zobrazit podrobnosti