Hudební večery | Programový cyklus

Každý druhý čtvrtek v měsíci v 19:30 hod. rozezní nádherné prostory barokního refektáře dominikánského kláštera u sv. Jiljí barokní hudba. Na programu jsou nevšední duchovní díla barokních skladatelů provázená slovem i obrazem. Je to tak dávno, co byly napsány a přitom se v jejich zápisech skrývá tolik, co nás osloví i dnes. Zaposlouchejte se do řeči historických nástrojů v rukou interpretů nanejvýš povolaných. Cyklus probíhal od září 2011 do prosince 2013. Garantem cyklu byla Alena Hönigová.

Akce v rámci cyklu

čtvrtek
14. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LUCENTE STELLA | Hudba 14. a 15. století v Itálii - Ensemble Perlaro (Švýcarsko)

čtvrtek 14. 6. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Agnieszka Budzinska-Bennett – zpěv, Lorenza Donadini – zpěv a umělecké vedení, Daniel Issa – zpěv, Baptiste Romain – fidel, Marc Lewon – loutna, kvinterna a zpěv.

Červnový koncert v Dominikánské 8 je věnován středověké hudbě. Nepředstavujte si však žádné píšťalky a bubínky, jak je známe z historických filmů, případně z návštěv hradů a zámků.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HUDBA ANTONIA VIVALDIHO | V originále i v dobových transkripcích (Ann Dawson´s Book)

čtvrtek 10. 5. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Miki Takahashi – barokní housle, Alena Hönigová – cembalo

Antonia Vivaldiho – „rudého kněze“ z Benátek, jak se mu přezdívalo – není jistě třeba představovat. Originalita, energetický i emotivní náboj jeho děl i chytlavost melodií, rafinované využití barev a technických možností nástrojů jsou atributy jeho děl všeobecně známé.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

HUDBA V REFEKTÁŘI | Karel Valter – traverso, Cilka Valter - barokní housle, Ilze Grudule – barokní violoncello, Marc Meisel – cembalo

čtvrtek 12. 4. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

J.S. Bach, C.P.E. Bach, G.P. Telemann

Hudba německého vrcholného baroka je tématem koncertu, který Dominikánská 8 uskutečňuje ve spolupráci s prestižním basilejským „Spolkem pro podporu absolventů – Schola cantorum basiliensis“ na poli staré hudby. V průvodním slově se dozvíte o tom, jaký druh hudby bylo možné si vyslechnout v barokních klášterech a jakou roli kláštery sehrály na poli mezinárodní kulturní komunikace v dobách, kdy ještě neexistovala televize, rádio ani internet.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
8. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY | Alena Hönigová – cembalo, videoprojekce obrazů

čtvrtek 8. 3. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Roku 1700 byla v Lipsku vydána sbírka šesti sonát krušnohorského rodáka Johanna Kuhnaua. Každá z nich popisuje jednu událost z bible. Ať už je to boj Davida a Goliáše, uzdravení Saula Davidovou hrou na harfu nebo některý z dalších příběhů, Kuhnau zde dokazuje, že k vyjádření atmosféry a emocí, dokonce ani k popisu dějů není potřeba textu.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

TRANSITUS IRREGULARIS: NEVÍM... | písně na texty básní Bohuslava Reynka, doprovázené jeho obrazy

čtvrtek 9. 2. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Nechte se očarovat básněmi a obrazy Bohuslava Reynka. Inspiroval se jimi i hudební skladatel a kytarista Miroslav Nosek a zhudebnil 15 básní pro kapelu Transitus irregularis.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

GEORG PHILIPPE TELEMANN: „TŘÍKRÁLOVÉ KANTÁTY“ | Marni Schwonberg - soprán, Iva Lokajíčková - barokní hoboj, Alena Hönigová - cembalo

čtvrtek 12. 1. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Georg Philipp Telemann napsal nejméně 12 ročních cyklů kantát pro každou neděli v roce. Na lednovém koncertě uslyšíme dvě z nich, určené pro neděle po svátku Tří králů neboli Zjevení Páně.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
8. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MOTETA | Alessandro Scarlatti (1760 - 1825)

čtvrtek 8. 12. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Anna Hlavenková – soprán, Lenka Torgersen, Magdalena Malá – barokní housle, Andreas Torgersen – barokní viola, Ilze Grudule – barokní violoncello, Alena Hönigová – cembalo

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Bůh je náš hrad | Klávesová zpracování žalmu 46

čtvrtek 10. 11. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Hans Leo Hassler

Alena Hönigová – cembalo, virginal

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
13. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Pulchra es amica mea | Vladimíra Krčková – zpěv, Iva Lokajíčková – barokní flétna, Alena Hönigová - cembalo, Magdalena Bartáková - animovaný film

čtvrtek 13. 10. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Moteta a madrigaly Giovanniho Pierluigiho da Palestrina a Orlanda di Lasso – hvězd renesančního hudebního nebe – mohly být na počátku 17. století podobně známé jako jsou například dnes stále proslulé některé písně od Beatles. Jejich melodie si snadno vybavíme, i když vznikly zhruba před 50 lety.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
8. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Heinrich Ignaz Franz Biber: Růžencové sonáty | Daila Dambrauska - barokní housle, Alena Hönigová - cembalo

čtvrtek 8. 9. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Cyklus hudebních večerů zahájí skladba rakouského houslového virtuosa českého původu Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644 – 1704). Bude uvedeno dílo v hudebních dějinách velmi ojedinělé. Jeho tématem je totiž růženec – modlitba připisována sv. Dominikovi.

zobrazit podrobnosti