Hudební večery | Programový cyklus

Každý druhý čtvrtek v měsíci v 19:30 hod. rozezní nádherné prostory barokního refektáře dominikánského kláštera u sv. Jiljí barokní hudba. Na programu jsou nevšední duchovní díla barokních skladatelů provázená slovem i obrazem. Je to tak dávno, co byly napsány a přitom se v jejich zápisech skrývá tolik, co nás osloví i dnes. Zaposlouchejte se do řeči historických nástrojů v rukou interpretů nanejvýš povolaných. Cyklus probíhal od září 2011 do prosince 2013. Garantem cyklu byla Alena Hönigová.

Akce v rámci cyklu

čtvrtek
12. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DIALOGY SVATÉHO FRANTIŠKA | Giovanni Francesco Marcorelli (1610–1651) a Azzolino Bernardino della Ciaja (1671–1755)

čtvrtek 12. 12. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Alena Hönigová – cembalo

Závěrečný koncert Cyklu hudebních večerů v Dominikánské 8 opět uvádí hudbu, která na českých pódiích zazní vůbec poprvé. Centrem večera je tajuplný sen sv. Františka z Assisi. Uprostřed jedné mystické noci má najednou velmi zvláštní pocit. „Je to snad fantom noci?“ ptá se sám sebe a snaží se zorientovat v míhajících se stínech. Dozví se, že k němu promlouvá sám Bůh a ujišťuje ho o lásce, naději a nadcházejícím světle. Který člověk v úzkých by si v hloubi duše nepřál takové ujištění.

zobrazit podrobnosti

středa
13. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CARLO DONATO COSSONI: IL SACRIFICIO D´ABRAMO | Abrahámova oběť a další manuskripty z klášterní knihovny v Einsiedeln

středa 13. 11. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Kesselberg Ensemble (CH), umělecké vedení Ilze Grudule

Listopadový koncert v barokním refektáři prezentuje zcela nový objev z knihovny kláštera v Einsiedeln ve Švýcarsku. Osudy některých skladeb jsou právě tak spletité a podivuhodné jako samotné osudy lidí. Mini-oratorium „Abrahámova oběť“ od italského skladatele Carla Donata Cossoni mezi takovéto donedávna ukryté poklady patří.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

J. S. BACH: FLÉTNOVÉ SONÁTY | Philippe Bernold a Jan Ostrý – flétny, Alena Hönigová – cembalo, Libor Mašek – violoncello

čtvrtek 10. 10. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Bachovy první skladby pro flétnu jako sólový nástroj pocházejí z období, kdy Bach působil jako dvorní kapelník prince Leopolda v Cöthenu (1717 – 1723). Bach je složil pro francouzského flétnistu Pierre-Gabriela Buffardina (1690–1768), s kterým se poznal v Drážďanech roku 1717.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
12. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

POCTA J. K. VAŇHALOVI | Koncert k uctění památky mezinárodně uznávaného českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813)

čtvrtek 12. 9. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Johannes Gebauer, Irina Alexandrowna – klasicistní housle, Linda Mantcheva – violoncello, Alena Hönigová – fortepiano

Právě 12. září 1772 se s Vaňhalem setkal „hudební cestovatel“ a spisovatel Charles Burney, který Vaňhala popisuje jako skladatele obdivuhodných symfonií a smyčcových kvartetů, “které patří pravděpodobně k nejdokonalejším skladbám pro housle” a “které vytvořil jeho vznícený duch ve šťastných chvílích, kdy cit převládl nad rozumem”.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
13. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

G. P. TELEMANN: HARMONICKÝ ROK | Ensemble Sporck, Gabriela Eibenová - soprán

čtvrtek 13. 6. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Tak jako se v každém lidském životě objevují podobné klíčové události, i každý den provází určitý opakující se rytmus. Očekávání a vnější jistoty dodávají našim životům klid a směr. I liturgický rok sleduje zavedený sled svátků a texty přiřazené k jednotlivým obdobím se každoročně vracejí ke specifickým tématům. Jejich smysl je poskytovat sílu a útěchu, dávat odpovědi. A když slova nestačí, je zde hudba.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CANTABO DOMINO | Concerti ecclesiastici od Lodovica Viadany (1602)

čtvrtek 9. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Giovanna Urrutia – soprán, Sebastian Marińo León – baryton, Iva Lokajíčková – barokní flétna, Oren Kirschenbaum – varhanní pozitiv

Květnový koncert v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí je opět výsledkem spolupráce se švýcarským „Spolkem pro podporu absolventů Scholy Cantorum basiliensis“. Jak už je pro tento světově proslulý institut typické, vystoupí na něm umělci z nejrůznějších koutů světa.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
11. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

FIORI MUSICALI | Hudební květomluva - In Cordis Ensemble

čtvrtek 11. 4. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Kateřina Ghannudi – trojřadá barokní harfa a zpěv, Jan Krejča – theorba a barokní kytara, Miloslav Študent – arciloutna, barokní kytara a zpěv.

In Cordis Ensemble je ojedinělým hudebním seskupením, zaměřujícím se na repertoár pro drnkací nástroje z 15. – 18. století. Úchvatné zvukové spojení trojřadé barokní harfy, loutny a theorby nechává znovu ožít díla, která byla dříve právě v českých zemích velmi oblíbená. Dnes je díky vysoké technické náročnosti, můžete slyšet u nás prakticky výhradně v podání tohoto souboru.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
14. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JOSEPH HAYDN: SEDM POSLEDNÍCH SLOV KRISTOVÝCH, Hob. XX/1c | Originální verze slavného Haydnova oratoria pro cembalo nebo fortepiano

čtvrtek 14. 3. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Alena Hönigová – cembalo

Roku 1785 si u Haydna objednal biskup z Cádizu speciální skladbu pro pašijovou pobožnost v kostele Santa Cueva v Andalusii. Každý rok se zde v postní době uvádělo nové oratorium. V katedrále bylo zvykem, že kněz po krátkém úvodu přečetl vždy jednu ze sedmi posledních Kristových vět a poté si klekl před oltář a spolu s věřícími meditoval nad těmito slovy. Právě pro tyto chvíle rozjímání měl Haydn zkomponovat hudbu, která by prohlubovala význam vyřčených slov.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
14. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ISABELLA LEONARDA - MÚZA Z NOVARY | hudba raného baroka

čtvrtek 14. 2. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Magdaléna Malá – barokní housle, Richard Šeda – cornetto, Alena Hönigová – cembalo

Únorový večer nás zavede do magického světa Isabelly Leonardy – dámy, jejíž hudba uchvátila celou Evropu, ale ona strávila celý život v klášteře severoitalského městečka Novara.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
10. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LEOPOLD MOZART: HUDEBNÍ SÁŇKOVÁNÍ | Markéta Cukrová - mezzosoprán, Alena Hönigová – cembalo

čtvrtek 10. 1. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Lednový koncert je věnován hudbě Leopolda Mozarta. Svědectví o něm jsou velmi kontroverzní. Většina z nás ho má asi díky filmu „Amadeus“ spojeného s nálepkou otce despoty a morouse. Názvy skladeb jako „Hudební sáňkování“ však svědčí o tom, že měl smysl pro humor. Byl bezpochyby člověkem velkého kulturního rozhledu, vášnivě miloval literaturu a přírodní vědy, mezinárodně se proslavil svou Školou hry na housle.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
13. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

OČI MÉ DUŠE | Kantáty G. F. Händela

čtvrtek 13. 12. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Pavla Čichoňová – soprán, Alena Hönigová – cembalo

Světla, záře, lampičky, hvězdy, jezera či tůně – všemi těmito poetickými názvy označovali básníci oči. Nalezneme je i v libretech italských barokních kantát.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
8. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

LABYRINT A RÁJ | Dialog violy da gamby a loutny - francouzská barokní hudba

čtvrtek 8. 11. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Ulrik Gaston Larsen – loutna, Marie Larsen – viola da gamba

Francouzští skladatelé měli vždy zvláštní cit pro zvukovost a kouzlo okamžiku. Nejinak tomu bylo i v baroku a hřejivý zvuk violy da gamba a loutny nás zavede do toho speciálního světa plného jemných nuancí a zvratů, virtuozity a efektů, ale i intimnosti.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
11. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ARGENTINSKÁ MYSTÉRIA | Latinskoamerické baroko

čtvrtek 11. 10. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Hudební baroko máme asi všichni pocitově spojené se starou Evropou. Jezuitští a františkánští misionáři však toto hudební umění přinesli i do Jižní Ameriky. Například v Argentině tak vznikla osobitá barokní kultura spojující italské, španělské, francouzské, ale i anglosaské vlivy s kořením Nového světa.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
13. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPREZZATURA | Hudba raného baroka

čtvrtek 13. 9. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Richard Šeda – cornetto, cornetto muto, flétna; Kateřina Ghannudi – barokní harfa; Alena Hönigová – virginal

Sprezzatura je italský termín, který se dá těžko přeložit do češtiny. Vyjadřoval pojmy jako přirozenost, lehkost, grácie, výrazuplnost ale i efektnost. Všechny tyto atributy měly provázet improvizace nejlepších instrumentalistů raného baroka.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 8.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

DO UT DES – HUDEBNÍ OBĚTINA | Skladby J.S. Bacha a Erika Oña - Ensemble Arcimboldo (Švýcarsko)

čtvrtek 23. 8. 2012 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudební večery

Lenka Torgersen – barokní housle, Karel Valter – flauto traverso, Thilo Hirsch – viola da gamba, Alena Hönigová – cembalo

Historka o návštěvě Johanna Sebastiana Bacha u Fridricha II. Velikého na jeho zámku v Sanssouci, kde král vyzval Bach k improvizaci šestihlasé fugy na jím navržené „thema regium“, je všeobecně známá. J. S. Bach okamžitě rozpoznal, že takto složité téma je ke spontánní improvizaci nevhodné a pohotově zvolil téma jiné. Po svém návratu do Lipska však královu žádost splnil a zkomponoval „Hudební obětinu“, kterou také Fridrichovi věnoval.

zobrazit podrobnosti