Irenej Fintor

je převor dominikánského konventu v Košicích.

Související akce

čtvrtek
5. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROSTÍ VĚŘÍCÍ? | laici v církvi

čtvrtek 5. 3. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Pod pojmem církev si mnoho lidí představí na prvním místě její hierarchii. Laici jsou v tomto pohledu vnímáni jako „prostí věřící“; pouhý objekt péče pastýřů církve, případně příjemce „servisu“, který církev nabízí. Lumen Gentium však v perspektivě církve jako Božího lidu připomíná, že všichni pokřtění jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěcení na duchovní chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli duchovní oběti a hlásali mocné činy toho, který je ze tmy povolal ke svému podivuhodnému světlu (LG 10).

Hosté: Irenej Fintor, Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti