Ludvík Grundman OP

je dominikán, je členem redakční rady revue Salve, v současnosti působí jako spirituál Církevního gymnázia v Plzni.

Související akce

středa
13. 12.
19:30

velká hovorna (vstup Jalovcová 2)

Listy | Kateřina Sienská

středa 13. 12. 2023 v 19.30 hod.
velká hovorna (vstup Jalovcová 2)
Dominikánský knižní salón

Jakou pravdu poznáme? Kde ji nalezneme? Kdo nám ji ukázal a vysvětlil? To vše Kateřina objasňuje ve svých listech, adresovaných papežům, kardinálům, biskupům, významným světským představitelům, svým duchovním vůdcům, přátelům, členům své duchovní skupiny, ale třeba také jisté pomlouvačné ženě či jedné prostitutce. S jedinou touhou: vidět, jak jsou duše osvěcovány pravým a dokonalým světlem, jak se uzdravují a posilují v Kristově kříži a zůstávají v milosrdné Boží lásce. Přijďte se zaposlouchat do podmanivých a moudrých slov této velké kazatelky a učitelky církve.

Hosté: Ludvík Grundman OP, Kateřina Ptáčková

zobrazit podrobnosti

pondělí
24. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Jakou církev pro dnešek? | Debata nad českou fází synody

pondělí 24. 10. 2022 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi

Před rokem, začátkem října 2021, zahájil papež František celocírkevní synodu: tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Cílem má být přizvat všechny věřící, ale nejen je, aby spolu rozmlouvali o církvi, aby si navzájem naslouchali ve své různosti.

Hosté: Jana Černíková, Ludvík Grundman OP, Josef Hurt, Jiří Zajíc

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
9. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JSOU VĚŘÍCÍ LEPŠÍ NEŽ NEVĚŘÍCÍ?

čtvrtek 9. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Víra nám dává naději na život věčný, ale jak se projevuje v životě na této zemi? Mluvíme o tom, že láska Boží proměňuje naše srdce skrze křest a další svátosti, ale je to na nás poznat? Jsou věřící lepší než nevěřící?

Hosté: Ludvík Grundman OP, Michal Němeček

Moderuje: Jindřich Poláček OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
28. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MŮŽE BŮH STVOŘIT KÁMEN, KTERÝ NEUNESE?

čtvrtek 28. 4. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Když věříme, že Bůh je vše-mohoucí, znamená to, že může opravdu všechno? Třeba i stvořit kámen, který neunese? A jak si vlastně vůbec můžeme být jisti tím, co o Bohu říkáme?

Hosté: Ludvík Grundman OP, David Svoboda

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
4. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?

čtvrtek 4. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Jako křesťané dnes silně prožíváme schopnost soucitu, jakéhosi „utrpení z utrpení“. Nejen, že tuto ctnost oslavujeme u člověka, ale často ji předpokládáme také u Boha. Není snad vrcholným tajemstvím křesťanské víry velikonoční triduum, kdy se slaví utrpení Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka?

Hosté: Ludvík Grundman OP, Vojtěch Novotný

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVĚDECTVÍ VĚRNOSTI | Podoby a smysl zasvěceného života

čtvrtek 26. 11. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaký význam má pro diecézi přítomnost trapistického kláštera, jak se žije podle Benediktovy Řehole ve světském zaměstnání, na jakých teologických důrazech stojí zasvěcený život v 21. století? A v jakém vztahu je povolání k zasvěcenému životu k povolání k životu v rodině?

Hosté: Ludvík Grundman OP, František Radkovský, Francesca Šimuniová OSB

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
18. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

(NE)MOC V CÍRKVI | hierarchie mezi teologií a politikou

čtvrtek 18. 12. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Ježíš Kristus dal do vínku své církvi a zejména těm, kdo v ní mají konat službu a zastávat řídící pozice, pokoru a chudobu… jak se jim podařilo s těmito ctnostmi naložit během staletí?

Hosté: Ludvík Grundman OP, Jaroslav Šebek

zobrazit podrobnosti

středa
11. 9.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

LÁSKA A TICHO | První večer cyklu Dominikánský literární salón

středa 11. 9. 2013 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Kniha odráží nejen duši svého autora, ale i svého čtenáře. Dobrá kniha mluví ke každému jeho vlastním jazykem, sděluje mu to, co právě on potřebuje slyšet. Přijďte se s ostatními čtenáři podělit o své zážitky z četby.

Hosté: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

úterý
21. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ | Debatní večer o životě učitelky církve a patronky Evropy

úterý 21. 5. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Všeobecná krize, rozdělení společnosti, úpadek mravů v církvi a její zuřivá kritika. Ne, nemluvíme o dnešní době, ale Itálii čtrnáctého století. V době avignonského zajetí, morové pandemie a občanských válek přichází na svět dcera sienského barvíře, Kateřina, kterou nic nepředurčuje ke slavné životní dráze.

Hosté: Kateřina Čadková, Ludvík Grundman OP, Jan Stejskal

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
25. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NAČ CÍRKEV?

čtvrtek 25. 4. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Důvěra v církve je u občanů naší země minimální, alespoň podle průzkumů zveřejňovaných v médiích. Naproti tomu největší sbírku na charitní projekty, s výnosy v mnoha desítkách miliónů korun, pořádá každý rok právě katolická církev. Katolická církev s více než miliardou členů je ve světovém měřítku největší a nejstarší organizací. Zároveň však na ní ulpívají všechny škraloupy dávné i nedávné minulosti, jako je inkvizice či pedofilní skandály. Není tak církev – tato paradoxní organizace – spíše překážkou, která mnoha lidem brání ztotožnit se s poselstvím Ježíše Krista?

Hosté: David Bouma, Ludvík Grundman OP, Martin Komárek

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti