čtvrtek
4. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?

Rozpravy u dominikánů

Jako křesťané dnes silně prožíváme schopnost soucitu, jakéhosi „utrpení z utrpení“. Nejen, že tuto ctnost oslavujeme u člověka, ale často ji předpokládáme také u Boha. Není snad vrcholným tajemstvím křesťanské víry velikonoční triduum, kdy se slaví utrpení Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka?

Když se vše v světě mění, ty sám jsi bez proměny. (hymnus Bože, chválíme tebe)

Na druhou stranu byla v křesťanské teologii mezi Boží vlastnosti odjakživa zahrnována neměnnost, protože Bůh je dokonalý a nemá se v čem zlepšovat. K tomu patří i blaženost, kterou nemůže narušit žádné utrpení – a už vůbec ne způsobené stvořenými bytostmi.

Není však takový obraz Boha, uzavřeného a blaženého ve své dokonalosti, studený a nelidský? Není jen pohledem čistě filosofickým, odtrženým od zkušenosti Božího milosrdenství, jak ji známe z dějin spásy i z vlastních životů? Neměla by právě nejdokonalejší bytost být nejcitlivější na zlo páchané na nevinných? Trpí tedy Bůh našimi hříchy?

Hosté

Ludvík Grundman OP


je dominikán, je členem redakční rady revue Salve, v současnosti působí jako spirituál Církevního gymnázia v Plzni.

Více akcí

Vojtěch Novotný


je systematický teolog. Studoval filosofii a teologii na Lateránské a Gregoriánské universitě v Římě. Působí na KTF v Praze. Specializuje se na dějiny české katolické teologie 19. a 20. století, teologickou antropologii a eschatologii.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

TRPÍ BŮH NAŠIMI HŘÍCHY?

čtvrtek 4. 2. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Rozpravy u dominikánů

Jako křesťané dnes silně prožíváme schopnost soucitu, jakéhosi „utrpení z utrpení“. Nejen, že tuto ctnost oslavujeme u člověka, ale často ji předpokládáme také u Boha. Není snad vrcholným tajemstvím křesťanské víry velikonoční triduum, kdy se slaví utrpení Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka?

Když se vše v světě mění, ty sám jsi bez proměny. (hymnus Bože, chválíme tebe)

Na druhou stranu byla v křesťanské teologii mezi Boží vlastnosti odjakživa zahrnována neměnnost, protože Bůh je dokonalý a nemá se v čem zlepšovat. K tomu patří i blaženost, kterou nemůže narušit žádné utrpení – a už vůbec ne způsobené stvořenými bytostmi.

Není však takový obraz Boha, uzavřeného a blaženého ve své dokonalosti, studený a nelidský? Není jen pohledem čistě filosofickým, odtrženým od zkušenosti Božího milosrdenství, jak ji známe z dějin spásy i z vlastních životů? Neměla by právě nejdokonalejší bytost být nejcitlivější na zlo páchané na nevinných? Trpí tedy Bůh našimi hříchy?

Hosté

Ludvík Grundman OP


je dominikán, je členem redakční rady revue Salve, v současnosti působí jako spirituál Církevního gymnázia v Plzni.

Více akcí

Vojtěch Novotný


je systematický teolog. Studoval filosofii a teologii na Lateránské a Gregoriánské universitě v Římě. Působí na KTF v Praze. Specializuje se na dějiny české katolické teologie 19. a 20. století, teologickou antropologii a eschatologii.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.