Martin C. Putna

je literární historik a překladatel. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se především duchovními dějinami českými i evropskými. V poslední době vydal knihu Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (2018), které navázaly na Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Od roku 2017 vede na Českém Rozhlasu Vltava spolu s Ninou Rutovou pořad Duchovní Evropa. Je kazatelem Českobratrské církve evangelické.

Související akce

pondělí
19. 10.
19:30

LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Skoro modlitby | s M. C. Putnou nad dílem Karla Čapka

pondělí 19. 10. 2020 v 19.30 hod.
LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Karel Čapek mluví mnoha hlasy. Některé se modlí, některé rouhají, některé řeší věci jakoby zcela neduchovní. Některé jsou hlasy postav, některé vypravěčů. Někdy mluví autor mladě bouřlivý, někdy dozrále usazený, někdy tragicky prohloubený blízkým koncem. Z těch hlasů by bylo možné sestavit mnoho knížek. Skoro modlitby jsou sebrány napříč hlasy, žánry i vývojovými etapami tak, aby se s nimi nemodliči mohli modlit a kostelní nechodiči si k nim chodit pro útěchu.

Hosté: Martin C. Putna, Jana Šrámková

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
29. 1.
18:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

OD SVATÉHO VLADIMÍRA K VLADIMIRU PUTINOVI | od jurodivých k Pussy Riot

čtvrtek 29. 1. 2015 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Debata nad knihou Martina C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Hosté: Luboš Dobrovský, Petra Procházková, Martin C. Putna, Karel Schwarzenberg

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
7. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PLAMEN ŽIVĚ DÝCHÁ | Prudentius a literatura antických křesťanů

čtvrtek 7. 3. 2013 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Je literatura antických křesťanů pouze vedlejším projevem dobového teologického myšlení? Je jejich setkávání s bohatou antickou kulturou jen důvodem k vášnivým polemikám? Athény, nebo Jeruzalém? Jaké místo měla poezie v křesťanském prostředí na sklonku římské říše, jakou literaturu si vlastně toto prostředí žádalo a jakou vytvářelo?

Hosté: Jiří Pavlík, Martin C. Putna

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
6. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JAKUB DEML | Jak (ne)vydávat Jakuba Demla.Debata s Martinem C. Putnou

čtvrtek 6. 10. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Literární večery

Literární večer věnovaný způsobům vydávání sebraných spisů Jakuba Demla nemá být akademickou rozpravou o edičních zásadách! Jako v tolika jiných případech, i v tomto je literární dílo víc než jen podkladem pro kratochvilnou četbu. Jakub Deml patří k nejvýraznějším postavám české literatury 20. století, jeho role v katolickém prostředí je ještě zásadnější. Byl uměleckou osobností, k níž se vztahovali téměř všichni představitelé předválečné katolické literatury (Fučík, Durych, Čep, Zahradníček a další). Neméně působil na ty, kteří ho, anebo jeho dílo, objevili v době komunistické totality či po ní. Fascinace mnohotvarým dílem Jakuba Demla byla vždy provázena také obtížemi spojenými s jeho poznáním.

Hosté: Martin C. Putna

zobrazit podrobnosti

středa
9. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Česká katolická literatura (1918-1945) | Arcibiskup Dominik Duka OP uvádí novou knihu Martina C. Putny

středa 9. 6. 2010 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Centrum teologie a umění, Česká dominikánská provincie a revue Salve pořádají prezentaci knihy literárního historika Martina C. Putny Česká katolická literatura (1918–1945), kterou uvede pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Během slavnostního večera zazní mimo jiné i ukázky z tvorby českých katolických klasiků v podání Aleše Rolečka.

Hosté: Dominik Duka, Martin C. Putna, Aleš Roleček

Moderuje: Martin Bedřich

zobrazit podrobnosti