čtvrtek
6. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

JAKUB DEML | Jak (ne)vydávat Jakuba Demla.Debata s Martinem C. Putnou

Literární večery

Literární večer věnovaný způsobům vydávání sebraných spisů Jakuba Demla nemá být akademickou rozpravou o edičních zásadách! Jako v tolika jiných případech, i v tomto je literární dílo víc než jen podkladem pro kratochvilnou četbu. Jakub Deml patří k nejvýraznějším postavám české literatury 20. století, jeho role v katolickém prostředí je ještě zásadnější. Byl uměleckou osobností, k níž se vztahovali téměř všichni představitelé předválečné katolické literatury (Fučík, Durych, Čep, Zahradníček a další). Neméně působil na ty, kteří ho, anebo jeho dílo, objevili v době komunistické totality či po ní. Fascinace mnohotvarým dílem Jakuba Demla byla vždy provázena také obtížemi spojenými s jeho poznáním.

Deml vydal na 140 knih nejrůznějšího rozsahu a nákladu, některé z nich přepracovával, doplňoval. Poznat většinu jeho knih se postupem času stalo téměř nemožné, proto je už celá desetiletí opakováno, že Demlovo dílo – až na pár výjimek – je širší veřejnosti vlastně stále neznámé. Ruku v ruce s tímto desideratem české literatury šly i pokusy o Demlovy sebrané spisy. I ty ovšem narážely na celou řadu obtíží, od těch technických až po koncepční, v nichž pak nemalou roli hraje neobyčejná řevnivost mezi demlovskými badateli. Kontroverzní postava samotného Demla se tak jakoby vtělila i do osudu jeho díla, jeho druhý život je samostatnou kapitolou v českých kulturních dějinách. Zatím poslední koncepci, jak uchopit Demlovo dílo a vydat jeho sebrané spisy, připravil Martin C. Putna. V rámci našeho večera budeme mluvit o tom, jak vypadaly předchozí ediční pokusy, v čem byly z jeho pohledu chybné, co vypovídaly jak o Demlově díle samotném, tak o svých autorech. Martin Putna zde představí svou vlastní představu sebraných spisů, jejich uspořádání a logiku – zákonitě s tím tedy i svou interpretaci Demlova díla. V čem se bude tato interpretace lišit od svých předchůdců? Jaké nové světlo to vnese do vnímání díla velkého básníka? To vše jsou otázky, na něž budeme v rámci našeho demlovského literárního večera hledat odpovědi.

Vstupné dobrovolné.

Hosté

Martin C. Putna


je literární historik a překladatel. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se především duchovními dějinami českými i evropskými. V poslední době vydal knihu Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (2018), které navázaly na Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Od roku 2017 vede na Českém Rozhlasu Vltava spolu s Ninou Rutovou pořad Duchovní Evropa. Je kazatelem Českobratrské církve evangelické.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

JAKUB DEML | Jak (ne)vydávat Jakuba Demla.Debata s Martinem C. Putnou

čtvrtek 6. 10. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Literární večery

Literární večer věnovaný způsobům vydávání sebraných spisů Jakuba Demla nemá být akademickou rozpravou o edičních zásadách! Jako v tolika jiných případech, i v tomto je literární dílo víc než jen podkladem pro kratochvilnou četbu. Jakub Deml patří k nejvýraznějším postavám české literatury 20. století, jeho role v katolickém prostředí je ještě zásadnější. Byl uměleckou osobností, k níž se vztahovali téměř všichni představitelé předválečné katolické literatury (Fučík, Durych, Čep, Zahradníček a další). Neméně působil na ty, kteří ho, anebo jeho dílo, objevili v době komunistické totality či po ní. Fascinace mnohotvarým dílem Jakuba Demla byla vždy provázena také obtížemi spojenými s jeho poznáním.

Deml vydal na 140 knih nejrůznějšího rozsahu a nákladu, některé z nich přepracovával, doplňoval. Poznat většinu jeho knih se postupem času stalo téměř nemožné, proto je už celá desetiletí opakováno, že Demlovo dílo – až na pár výjimek – je širší veřejnosti vlastně stále neznámé. Ruku v ruce s tímto desideratem české literatury šly i pokusy o Demlovy sebrané spisy. I ty ovšem narážely na celou řadu obtíží, od těch technických až po koncepční, v nichž pak nemalou roli hraje neobyčejná řevnivost mezi demlovskými badateli. Kontroverzní postava samotného Demla se tak jakoby vtělila i do osudu jeho díla, jeho druhý život je samostatnou kapitolou v českých kulturních dějinách. Zatím poslední koncepci, jak uchopit Demlovo dílo a vydat jeho sebrané spisy, připravil Martin C. Putna. V rámci našeho večera budeme mluvit o tom, jak vypadaly předchozí ediční pokusy, v čem byly z jeho pohledu chybné, co vypovídaly jak o Demlově díle samotném, tak o svých autorech. Martin Putna zde představí svou vlastní představu sebraných spisů, jejich uspořádání a logiku – zákonitě s tím tedy i svou interpretaci Demlova díla. V čem se bude tato interpretace lišit od svých předchůdců? Jaké nové světlo to vnese do vnímání díla velkého básníka? To vše jsou otázky, na něž budeme v rámci našeho demlovského literárního večera hledat odpovědi.

Vstupné dobrovolné.

Hosté

Martin C. Putna


je literární historik a překladatel. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se především duchovními dějinami českými i evropskými. V poslední době vydal knihu Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (2018), které navázaly na Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Od roku 2017 vede na Českém Rozhlasu Vltava spolu s Ninou Rutovou pořad Duchovní Evropa. Je kazatelem Českobratrské církve evangelické.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.