středa
9. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Česká katolická literatura (1918-1945) | Arcibiskup Dominik Duka OP uvádí novou knihu Martina C. Putny

Centrum teologie a umění, Česká dominikánská provincie a revue Salve pořádají prezentaci knihy literárního historika Martina C. Putny Česká katolická literatura (1918–1945), kterou uvede pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Během slavnostního večera zazní mimo jiné i ukázky z tvorby českých katolických klasiků v podání Aleše Rolečka.

Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které je platformou setkávání současného umění, kultury a náboženství a pravidelně zve k přednáškám a debatám významné hosty, tentokrát využilo příležitosti vydání zmíněné knihy a pozvalo Martina C. Putnu, který patří mezi nejvýraznější autory reflektující moderní katolickou kulturu v českých zemích, a to i v širokém mezinárodním kontextu. Kniha Česká katolická literatura (1918–1945) navazuje na jeho předchozí titul Česká katolická literatura (1848–1918) z roku 1998, který svého času vyvolal vlnu emocí, ale postavil nicméně nezpochybnitelné základy bádání v oblasti, která dosud ležela spíše stranou odborného zájmu. V novém díle Putna mapuje v široké mezinárodní perspektivě utváření katolického prostředí v době po první světové válce, roli náboženství obecně v atmosféře nově vzniklé první republiky, vymezení katolického milieu kolem formativní postavy Jaroslava Durycha, prochází dobovou publicistiku, ale též historiografii, státovědu či ekonomické teorie. Těžištěm je ovšem hledání uměleckého literárního vyjádření, recepce zahraničních impulzů (čistá poezie, katolický román), kontakty katolických básníků a spisovatelů s ostatními umělci a jejich vzájemné ideové ovlivňování (katolicismus a marxismus) či rozumění celým literárním hnutím prizmatem náboženského sentimentu (např. ruralismus). To vše vede k novému chápání mnoha rysů nejen prvorepublikové (a nejen katolické) kultury, ale též literatury a publicistiky druhé republiky (pravicová orientace většiny katolických intelektuálů) a dává částečný klíč i k chování katolických intelektuálů po druhé světové válce.

Výše nastíněný obsah nové knihy Martina C. Putny ukazuje, jak mimořádně komplexní a inspirativní je jeho přístup k reflexi katolické kultury v rámci české společnosti. Z toho důvodu je přirozené, že slavnostní prezentace knihy proběhne na pozvání Centra teologie a umění, České dominikánské provincie a revue Salve, které dlouhodobě usilují o prohloubení kontaktů mezi moderním světem a katolickou vírou a kulturou. Stejně tak je symbolické, že se uvedení knihy ujme nový pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který si prohloubení vztahů mezi společností a katolickou církví dal jako jeden z hlavních cílů svého úřadu, nemluvě o Dukově trvalém zájmu o katolickou kulturu a její roli v národě a společnosti a o jeho příslušnosti k dominikánskému řádu, který působil jako jedno z center katolické kultury první republiky a i dnes na tuto tradici originálně navazuje.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Martin C. Putna


je literární historik a překladatel. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se především duchovními dějinami českými i evropskými. V poslední době vydal knihu Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (2018), které navázaly na Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Od roku 2017 vede na Českém Rozhlasu Vltava spolu s Ninou Rutovou pořad Duchovní Evropa. Je kazatelem Českobratrské církve evangelické.

Více akcí

Aleš Roleček

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Česká katolická literatura (1918-1945) | Arcibiskup Dominik Duka OP uvádí novou knihu Martina C. Putny

středa 9. 6. 2010 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Centrum teologie a umění, Česká dominikánská provincie a revue Salve pořádají prezentaci knihy literárního historika Martina C. Putny Česká katolická literatura (1918–1945), kterou uvede pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Během slavnostního večera zazní mimo jiné i ukázky z tvorby českých katolických klasiků v podání Aleše Rolečka.

Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které je platformou setkávání současného umění, kultury a náboženství a pravidelně zve k přednáškám a debatám významné hosty, tentokrát využilo příležitosti vydání zmíněné knihy a pozvalo Martina C. Putnu, který patří mezi nejvýraznější autory reflektující moderní katolickou kulturu v českých zemích, a to i v širokém mezinárodním kontextu. Kniha Česká katolická literatura (1918–1945) navazuje na jeho předchozí titul Česká katolická literatura (1848–1918) z roku 1998, který svého času vyvolal vlnu emocí, ale postavil nicméně nezpochybnitelné základy bádání v oblasti, která dosud ležela spíše stranou odborného zájmu. V novém díle Putna mapuje v široké mezinárodní perspektivě utváření katolického prostředí v době po první světové válce, roli náboženství obecně v atmosféře nově vzniklé první republiky, vymezení katolického milieu kolem formativní postavy Jaroslava Durycha, prochází dobovou publicistiku, ale též historiografii, státovědu či ekonomické teorie. Těžištěm je ovšem hledání uměleckého literárního vyjádření, recepce zahraničních impulzů (čistá poezie, katolický román), kontakty katolických básníků a spisovatelů s ostatními umělci a jejich vzájemné ideové ovlivňování (katolicismus a marxismus) či rozumění celým literárním hnutím prizmatem náboženského sentimentu (např. ruralismus). To vše vede k novému chápání mnoha rysů nejen prvorepublikové (a nejen katolické) kultury, ale též literatury a publicistiky druhé republiky (pravicová orientace většiny katolických intelektuálů) a dává částečný klíč i k chování katolických intelektuálů po druhé světové válce.

Výše nastíněný obsah nové knihy Martina C. Putny ukazuje, jak mimořádně komplexní a inspirativní je jeho přístup k reflexi katolické kultury v rámci české společnosti. Z toho důvodu je přirozené, že slavnostní prezentace knihy proběhne na pozvání Centra teologie a umění, České dominikánské provincie a revue Salve, které dlouhodobě usilují o prohloubení kontaktů mezi moderním světem a katolickou vírou a kulturou. Stejně tak je symbolické, že se uvedení knihy ujme nový pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který si prohloubení vztahů mezi společností a katolickou církví dal jako jeden z hlavních cílů svého úřadu, nemluvě o Dukově trvalém zájmu o katolickou kulturu a její roli v národě a společnosti a o jeho příslušnosti k dominikánskému řádu, který působil jako jedno z center katolické kultury první republiky a i dnes na tuto tradici originálně navazuje.

Moderuje: Martin Bedřich

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Martin C. Putna


je literární historik a překladatel. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se především duchovními dějinami českými i evropskými. V poslední době vydal knihu Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (2018), které navázaly na Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Od roku 2017 vede na Českém Rozhlasu Vltava spolu s Ninou Rutovou pořad Duchovní Evropa. Je kazatelem Českobratrské církve evangelické.

Více akcí

Aleš Roleček

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.