Martin Staněk

je koordinátor a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha.

Související akce

probíhá
od 4. 9.
do 7. 10.

nároží Husovy a Jalovcové ul.

Výklad ---------- | Martin Staněk

pondělí 4. 9. - sobota 7. 10. 2023
nároží Husovy a Jalovcové ul.
Verš ------- výklad

Výkladní skříň se stává minigalerií. Je umístěna na hranici veřejného prostoru a kláštera.

Hosté: Martin Staněk

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
21. 1.
19:30

LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8

Patřit k církvi

čtvrtek 21. 1. 2021 v 19.30 hod.
LIVE STREAM youtube kanál Dominikánská 8
Revue Salve

Mnoho našich současníků má pocit, že ke svému hledání Boha církev nepotřebuje. V tradičně katolických zemích lidé houfně vystupují z církve. Řada etických stanovisek církve je obtížně srozumitelná, důvěrou v církev otřásají sexuální skandály. Proč dnes vlastně k církvi patřit? Co náležení k církvi životu přináší, co pro křesťana znamená? Jak prožívají svůj vztah k církvi konvertité, katechumeni? Jak se to má se spásou a přístupem ke Kristu u těch, kdo k církvi nepatří?

Hosté: Denisa Červenková, Martin Staněk

Moderuje: Ludvík Grundman OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
31. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SEX ZA BRANAMI RÁJE?

čtvrtek 31. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Souvisí dědičný hřích nějak se sexem? Na tuto otázku se chceme podívat ze dvou úhlů pohledu: jednak se podívat na samotný prvotní hřích a jeho důsledky, jak se projevují v našem jednání a jak konkrétně v oblasti sexuality. Druhý úhel pohledu se obecněji týká křesťanského pohledu na sexualitu. Není poněkud deformovaný? A pokud ano, odkud se to vzalo? Proč se tak často v obecném povědomí otázka hříchu redukuje na šesté přikázání?

Hosté: Jiří Pavlík, Martin Staněk

zobrazit podrobnosti