Proběhlé akce

Filtrovat akce:

středa
13. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ROZMLUVY 11–14 | Jan Cassianus

středa 13. 11. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Starověká křesťanská literatura je stále mladá a svěží. A takové jsou i Cassianovy Rozmluvy, plné moudrosti a inspirace pro každou dobu. Jejich prostřednictvím se můžeme zaposlouchat do vyprávění mistrů egyptského mnišství o duchovním životě a Boží milosti.

Hosté: Ondřej Koupil

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
7. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

30 LET | církev ve svobodě, svoboda v církvi

čtvrtek 7. 11. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Výzvy paměti

Listopadové události roku 1989 postavily spolu s celou společností do nové situace také církev. Církev získala nevídanou svobodu pro své působení a bylo jen na ní, jak s touto možností naloží. Svobodná společnost působí na církev a klade na ni mnohé nároky. Církev by měla být také místem svobody pro své členy. Pozvaní hosté i moderátor byli aktéry i pozorovateli všech těchto procesů a budou kriticky debatovat o této své zkušenosti.

Hosté: Jaroslav Šebek, Petr Vizina

zobrazit podrobnosti

středa
23. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

HUDBA ČASŮ SV. DOMINIKA | Co poslouchal sv. Dominik?

středa 23. 10. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Zakladatel kazatelského řádu zpíval rád. Během společných modliteb povzbuzoval bratry k razantnímu zpěvu a s radostnou písní procházel okolím, kde nebyl vítán. První z celoroční série hudebních večerů věnujeme hudbě časů sv. Dominika, od chorálu přes španělské cantigas až po rafinované skladby pařížských skladatelů.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
16. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

CAPELLA CRACOVIENSIS | Koncert

středa 16. 10. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Koncert z cyklu Salon Polski prostorách barokního refektáře kláštera sv. Jiljí na Starém Městě přinese tentokrát hudbu romantického a klasicistního repertoáru v podání předního polského orchestru staré hudby Capella Cracoviensis.

zobrazit podrobnosti

středa
9. 10.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

METODĚJ HABÁŇ – UČITEL, FILOSOF A SVĚDEK 20. STOLETÍ | Petr Macek

středa 9. 10. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

„Pravda je sama o sobě nejkrásnější, nejvznešenější radostí pro člověka.“ – Jak se toto motto otisklo do života a díla Metoděje Habáně OP, významného českého dominikána, filosofa a duchovního učitele?

Hosté: Petr Macek

zobrazit podrobnosti

středa
12. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O TROJICI | Tomáš Akvinský

středa 12. 6. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Pojednání o Nejsvětější Trojici patří k nejobtížnějším místům Teologické sumy svatého Tomáše. Je vystavěno na pojmech, které běžně nepoužíváme: esence, hypostaze, perichoreze… Co znamenají a především – co říkají o našem praktickém duchovním životě?

Hosté: David Svoboda

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

ČAS A VĚČNOST V HUDBĚ BAROKA | Johann Sebastian Bach

čtvrtek 23. 5. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Je vůbec možné ukázat věčnost pomocí hudby? Jaký čas považoval Bach za nejlepší? Co mají společného tance jihoamerických domorodců a díla evropských skladatelů? Chaconne, passacaglia – je v tom nějaký kanón?

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

pondělí
20. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

JARNÍ SERENÁDA | Chouvel – Martinů – Suk – Vivaldi

pondělí 20. 5. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudba bez hranic

Bohuslav Martinů: Serenáda pro smyčce (úprava Jaroslav Pelikán)

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob pro housle a smyčcový orchestr – Jaro, Léto

Jean Marc Chouvel: IANVS

Josef Suk: Serenáda

Koncert pořádá spolek České kořeny ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Koná se pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo. Děkujeme za laskavou finanční podporu MČ Praha 1 a Nadaci Život umělce. Koncert představí vynikající mladou německou houslistku Annu Katharinu Thoma (21), vítězku řady soutěží, poprvé v Praze. Připomene též pobyty A. Vivaldiho v Praze a fakt, že Čtvero ročních období zkomponoval pro české hudebníky na objednávku českého šlechtice, hraběte Morzina. 

zobrazit podrobnosti

středa
15. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

MONASTICKÝ POKOJ | Thomas Merton

středa 15. 5. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Kristova slova jsou adresována každému křesťanu. Přesto pořád toužebně vzhlížíme k těm, kteří jako by k němu byli lépe disponováni. Jak je to ve skutečnosti s mnišským pokojem? Liší se podstatně od toho, který můžeme zakoušet v našich světských životech? Vedou k němu jiné cesty?

Hosté: Dom Samuel Lauras OCSO

zobrazit podrobnosti

středa
10. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PROMLUVY O VYKOUPENÍ | Charles Journet

středa 10. 4. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Bůh, sám o sobě absolutně nezranitelný, je nevýslovně zranitelný v lásce, kterou k nám chová. Jak často slyšíme výhrady vůči Bohu, který se lhostejně dívá z nebe na zlo a není ochoten zasáhnout. Kristus na kříži ukazuje tvář Boha, který „trpí“ s námi – a mnohem víc než my – vším tím zlem, které na nás doléhá.

Hosté: Štěpán Filip OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
4. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII V | Debatní večer a autorské čtení

čtvrtek 4. 4. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Kamil Bouška, Vít Janota, Karel Škrabal

zobrazit podrobnosti

středa
3. 4.
18:00

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

TOMÁŠ VALENA

středa 3. 4. 2019 v 18.00 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Vzpomínkový večer připomene osobnost nedávno zesnulého architekta a teoretika architektury Tomáše Valeny, profesora Hochschule für angewandte Wissenschaften v Mnichově, autora řady publikací a spoluautora legendární výstavy Josefa Plečnika na Pražském hradě v roce 1996.

Hosté: Leon Marc, Josef Pleskot, Jörg Stabenow

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
21. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

DIASPORA

čtvrtek 21. 3. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Revue Salve

V zemích bývalého Východního Německa (DDR) ve 20. století překryly dvě sekularizační vlny. Jedna kulturní směřovala ze Západu, druhá politická byla vnucená z Východu. Tato okolnost je i v celosvětovém měřítku unikátní, stvořila kraj s nejvyšším počtem lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženství. Jak si v této situaci stojí křesťané, kterých tu žije už celé století opravu jen hrstka? Je zdejší situace výjimečná, nebo naopak představuje modelový příklad, ke kterému směřuje celosvětový vývoj? Jak vůbec žít dnes křesťanství v takto hodnotově pluralitním, nepřehledném světě? Jak dnes popsat hlavní rysy a výzvy situace diaspory?

Hosté: Julia Knop, Benedikt Kranemann

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
14. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ V CÍRKVI

čtvrtek 14. 3. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi

Bolestné téma, kterému se nebude moci vyhnout ani česká církev, a proto považujeme za potřebné se alespoň pokusit tuto otázku reflektovat. Co se zahrnuje pojem sexuálního zneužívání? Jak rozsáhlý je to problém? Čím je specifické zneužívání v církvi oproti jiným prostředím, kde k němu dochází? Kdo jsou oběti a jakým způsobem jim lze pomoci? Kdo jsou agresoři a jakým způsobem s nimi pracovat? Existuje účinná prevence zneužívání? Jakým způsobem se s případy zneužívání v církvi nakládá a jak by se s nimi nakládat mělo?

Hosté: Marek Drábek OPræm, Damián Němec OP

zobrazit podrobnosti

středa
13. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O ROVNOSTI LIDÍ | Jacques Maritain

středa 13. 3. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Ačkoli je mnoho lidí, kteří uznávají, že lidská přirozenost je společná všem dvojnožcům bez peří, není to pro ně fakticky nic víc než pouhé slovo. Je neviditelná, příliš abstraktní, na rozdíl od všech evidentních nerovností, které můžeme vnímat svými smysly. Tři Maritainovy úvahy na toto téma jsou čím dál aktuálnější.

Hosté: Metoděj Němec OP

zobrazit podrobnosti