Proběhlé akce

Filtrovat akce:

středa
15. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PERLY HUDEBNÍ EMIGRACE | Jaroslav Šonský – housle, Jaroslav Pelikán – flétna, Tereza Pelikánová – violoncello, Gesine Tiefuhr (Německo) – cembalo

středa 15. 4. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

V programu zazní hudba skladatelů, kteří byli nuceni z důvodu války, politických nebo náboženských opustit svoji zemi. Tu ale následně proslavili svojí tvorbou v emigraci a zapsali se tak do světového hudebního odkazu. Stále aktuální téma emigrace a imigrace zde bude přiblíženo příklady osobností, kdo se s velmi těžkou životní situací vyrovnali tím nejlepším způsobem, vlastní tvůrčí aktivitou. Zvláště náročné bylo odloučení od vlasti pro skladatele, kteří odešli před totalitou ve své zemi, Bohuslava Martinů nebo Igora Stravinského. Ale ani emigrace z náboženských důvodů nebyla v dobách, kdy v Čechách panoval tuhý katolicismus, jednoduchá. To je příklad protestantské hudební rodiny Františka Bendy. I Jiří Čart a Domenicko Scarlatti žili a velkou část svého díla vytvořili v jiné zemi než ve své vlasti, odkud odešli za lepším žřivotem a uplatněním a podařilo se jim i jako cizincům dosáhnout velkého věhlasu.

Koncert se koná za podpory: MČ Praha 1, nadace Život umělce, AK František Čech Koncert se koná za podpory: MČ Praha 1, nadace Život umělce, AK František Čech.

Pořádá: Spolek České kořeny ve spolupráci s Dominikánskou 8.

zobrazit podrobnosti

středa
8. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

POSTNÍ A VELIKONOČNÍ KÁZÁNÍ | Sv. Bernard z Clairvaux

středa 8. 4. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna… Drama hříchu, smrti a vítězství života pohledem svatého Bernarda.

Hosté: Benedicta Hübnerová OP, Markéta Koronthályová

zobrazit podrobnosti

středa
1. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII VI

středa 1. 4. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?

Hosté: Sylva Fischerová, Jan Škrob, Pavel Zajíc

zobrazit podrobnosti

středa
25. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

PANNA RADOSTNÁ, BOLESTNÁ A SLAVNÁ | Mariina cesta od Zvěstování na Golgotu a dál

středa 25. 3. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Mariánská barokní hudba krásně ukazuje, jak tajemství Kristova vtělení, smrti a zmrtvýchvstání tvoří celek: mysterium spásy.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
19. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

ROZDĚLENÁ SPOLEČNOST?

čtvrtek 19. 3. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Z médií a internetových diskusí můžeme snadno nabýt dojmu, že je naše společnost – i církev – binárně rozdělená. Sociologický průzkum ČRo „Rozděleni svobodou“ dochází k výrazně odstíněnější skutečnosti. Jak to tedy je s rozdělením české společnosti? Na čem se česká společnost štěpí? Jsou rozdíly nepřekonatelné?

Hosté: Daniel Prokop, Markéta Sedláčková, Jan Spousta

zobrazit podrobnosti

středa
11. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

SEDM KRISTOVÝCH SLOV NA KŘÍŽI | Charles Journet

středa 11. 3. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Poslední Ježíšova slova na kříži. Vtahují nás do dramatu Boha, jenž byl ukřižován za svět. A odhalují jedinečné tajemství, přesahující všechna slova a schopné prozářit všechny agónie lidí a národů. Tajemství Božího milosrdenství, které rozdává spásu.

Hosté: Filip Boháč OP

zobrazit podrobnosti

pondělí
9. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

VÍRA A NEVÍRA V NAŠÍ GLOBÁLNÍ DOBĚ

pondělí 9. 3. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘

Přední americký sociolog náboženství José Casanova odhalí některé podstatné aspekty víry a nevíry v naší globální době a to včetně rozdílů mezi Evropou a Amerikou, Východem a Západem a různými kulturami, kde křesťanství není dominantním náboženstvím.

Hosté: José Casanova

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
5. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

CARAVAGGIO | Život a dílo iniciátora „ordo novus“ malířství barokní doby

čtvrtek 5. 3. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio přinesl na přelomu 16. a 17. století do malířství nový řád, vycházející z věrného zachycení okolní skutečnosti, kterou přenesl do starozákonních, novozákonních a hagiografických scén. Jeho nové využití světla a stínu, suverénní kreslířské schopnosti a dokonalá malířská iluze materiálního světa i spirituálních dějů jej postavily do čela uměleckého dění barokní doby.

Přednášet a provázet obrazovými vstupy bude Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., Univerzita Karlova.

Hosté: Ladislav Daniel

zobrazit podrobnosti

pátek
28. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ANGLICKÝ KONCERT | Martinů Strings Prague, diriguje Geoffrey Boyd, Jaroslav Šonský – housle

pátek 28. 2. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Hudba bez hranic

Purcell, Elgar, Walton, Martinů, Bartók, Britten, Dvořák

                                              

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ – doporučená výše 100 Kč

Koncert se koná s podporou MČ Prahy 1 a agentury OnlyStage.

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
27. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

PIERRE CLAVERIE | Možnosti (a nemožnosti) dialogu s islámem

čtvrtek 27. 2. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Revue Salve

Číslo revue Salve 2/2019 je věnováno odkazu Pierra Claverie OP, dominikánského biskupa v alžírském Oranu, který v radikálních podmínkách minoritního křesťanství v muslimské zemi usiloval o dialog s islámem, ač si byl vědom nepřekonatelné jinakosti. Přes ohrožení života v zemi zmítané občanskou válkou odmítl Alžírsko opustit a v roce 1996 byl zavražděn atentátníkem. Jeho osud před nás naléhavě klade otázku možnosti dialogu s islámem. Co je opravdu křesťanský postoj k jinakosti? Co jsou styčné body pro dialog? Je dnes v době radikalizace islámu vůbec dialog možný?

Hosté: Jan Czerny, Zora Hesová, Lukáš Nosek

zobrazit podrobnosti

středa
19. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

ODKUD SE VZAL GREGORIÁNSKÝ CHORÁL | aneb jazyk liturgie

středa 19. 2. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Má křesťanská hudba něco společného s židovskými zpěvy? Kdo je Gregorius v názvu gregoriánského chorálu? Proč nestačí říct pouze chorál? Existuje nějaký jiný chorál?

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
12. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ZBOŽŠTĚNÍ V KRISTU | Sv. Tomáš Akvinský

středa 12. 2. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Být milostí tím, čím je Slovo svou přirozeností. Odhalme spolu s Tomášem krásu dědictví, které je nám určeno, a vznešenost a důstojnost společného povolání každé lidské osoby.

Hosté: Metoděj Němec OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
30. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

REALITA RODIN | životní a pastorační výzvy

čtvrtek 30. 1. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Rozpravy o církvi
Aktuální společenská témata

Manželství a rodina jsou důležitými tématy současnosti. Představují množství životních a pastoračních výzev, které volají po naplnění při věrnosti evangeliu a pastorační citlivosti ke konkrétním situacím manželů a rodin. Jaké jsou tyto výzvy? Jak jim rozumět ve světle teologie a etiky, pastorační práce? Jak se daří uvádět podněty Amoris laetitia do praxe z pohledu české církve?

Hosté: Josef Nuzík, Aleš Opatrný, Jindřich Šrajer

zobrazit podrobnosti

úterý
28. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

TOMÁŠ A JEHO SUMY | Představení nové knihy Tomáše Machuly

úterý 28. 1. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Dominikánský knižní salón

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvinského. Jde o velké dílo, které mělo význam a vliv nejen v době svého vzniku, ale i v dobách následujících, a má význam dodnes.

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
22. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

BACH NA ZAČÁTEK ROKU | Rodinné Vánoce Johanna Sebastiana

středa 22. 1. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

První hudební večer roku 2020 věnujeme hudbě Johanna Sebastiana Bacha určené na vánoční období, které končí 2. února. Zazní méně známé skladby, z nich především písně, které se zpívaly u Bacha doma.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti