probíhá
od 2. 8.
do 4. 9.

nároží Husovy a Jalovcové ul.

Výklad ---------- | Lukáš Janičina

Verš ------- výklad

Výkladní skříň se stává minigalerií. Je umístěna na hranici veřejného prostoru a kláštera.

Reklamní plochy v jedné z nejrušnějších ulic Starého města jsou protikladem uzavřeného ambitu. Fotografie se obměňují v měsíčním cyklu; galerie trvá jeden rok. Poskytujeme prostor známým i začínajícím fotografům. Zajímají nás mikropříběhy, propojení člověka a místa.

Oslovili jsme 11 autorů a požádali o dvojice fotografií ve vzájemném dialogu. Momentky, street-photo, okamžiky. Dvanáctou dvojici dodáme sami. Nabízíme krátké zastavení v ulici, ve které se obvykle pohybujeme unášeni davem.

Hlavní inspirací je pro nás bratr Šimon, dominikán fotící černobíle. Po skončení projektu vystavíme všech 24 fotografií najednou.

Projekt se koná s podporou Městské části Praha 1.

Hosté

Lukáš Janičina


Ve své tvorbě se věnuje humanistické dokumentární fotografii, portrétu a divadelní fotografii. Vytváří fotografické eseje z různých koutů světa zachycující lidské projevy, reakce, hnutí mysli a situace, které překračují rozdíly mezi kulturami, a tyto příběhy pak komponuje v kulturních kulisách daného místa. Pozoruje městského člověka (soubor Persona urbana), kde často minimalistická kompozice obrazu nechává vyniknout jak klidu hmoty, věčné a elegantní geometrii, tak živoucímu elementu individualit lidí zachycených v neosobním exteriéru. K portrétní tvorbě přistupuje zpravidla jako k dokumentární fotografii, hledá jak portrétovaného „odkrýt“ a nechat vyniknout jeho jedinečnost, sílu a i křehkost.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Výklad ---------- | Lukáš Janičina

středa 2. 8. - pondělí 4. 9. 2023
nároží Husovy a Jalovcové ul.

Verš ------- výklad

Výkladní skříň se stává minigalerií. Je umístěna na hranici veřejného prostoru a kláštera.

Reklamní plochy v jedné z nejrušnějších ulic Starého města jsou protikladem uzavřeného ambitu. Fotografie se obměňují v měsíčním cyklu; galerie trvá jeden rok. Poskytujeme prostor známým i začínajícím fotografům. Zajímají nás mikropříběhy, propojení člověka a místa.

Oslovili jsme 11 autorů a požádali o dvojice fotografií ve vzájemném dialogu. Momentky, street-photo, okamžiky. Dvanáctou dvojici dodáme sami. Nabízíme krátké zastavení v ulici, ve které se obvykle pohybujeme unášeni davem.

Hlavní inspirací je pro nás bratr Šimon, dominikán fotící černobíle. Po skončení projektu vystavíme všech 24 fotografií najednou.

Projekt se koná s podporou Městské části Praha 1.

Hosté

Lukáš Janičina


Ve své tvorbě se věnuje humanistické dokumentární fotografii, portrétu a divadelní fotografii. Vytváří fotografické eseje z různých koutů světa zachycující lidské projevy, reakce, hnutí mysli a situace, které překračují rozdíly mezi kulturami, a tyto příběhy pak komponuje v kulturních kulisách daného místa. Pozoruje městského člověka (soubor Persona urbana), kde často minimalistická kompozice obrazu nechává vyniknout jak klidu hmoty, věčné a elegantní geometrii, tak živoucímu elementu individualit lidí zachycených v neosobním exteriéru. K portrétní tvorbě přistupuje zpravidla jako k dokumentární fotografii, hledá jak portrétovaného „odkrýt“ a nechat vyniknout jeho jedinečnost, sílu a i křehkost.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.