pondělí
2. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Klima a spravedlnost | Sociální rozměr environmentální krize

Aktuální společenská témata

Klimatické změny se dotýkají a dotknou všech lidí, nejvíc však těch nejslabších. Jak je environmentální krize propojena se sociální nespravedlností na lokální úrovni a jak na globální? Jak ochránit nejslabší před dopady klimatické krize? Jak se na ně připravit? Co můžeme dělat sami za sebe, o co usilovat na politické úrovni? Jak bude svět vypadat, pokud se na klimatickou migraci dostatečně nepřipravíme? Co můžeme očekávat v nejbližších letech?

Dnes však nemůžeme neuznat, že opravdu ekologický přístup se stále více stává přístupem sociálním, který musí integrovat spravedlnost v diskusích o životním prostředí, aby se naslouchalo volání země i volání chudých. (Laudato si, 49)

Debata se koná v rámci festivalu Take care

Moderuje: Karolína Koubová

Hosté

Tomáš Jungwirth Březovský


je vedoucím Klimatýmu AMO, který v roce 2019 založil. Zabývá se výzvami spojenými se změnou klimatu a nízkouhlíkovou transformací, a také sleduje dění ve státech západního Balkánu.

Více akcí

Miriam Macurová


je vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR. Klimatické změně se věnuje na úrovni evropských klimatických politik a jejich dopadů na socioekologickou transformaci.

Více akcí

Martin Rozumek


je ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, v poslední době se zabývá také otázkou klimatické migrace.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Klima a spravedlnost | Sociální rozměr environmentální krize

pondělí 2. 10. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Aktuální společenská témata

Klimatické změny se dotýkají a dotknou všech lidí, nejvíc však těch nejslabších. Jak je environmentální krize propojena se sociální nespravedlností na lokální úrovni a jak na globální? Jak ochránit nejslabší před dopady klimatické krize? Jak se na ně připravit? Co můžeme dělat sami za sebe, o co usilovat na politické úrovni? Jak bude svět vypadat, pokud se na klimatickou migraci dostatečně nepřipravíme? Co můžeme očekávat v nejbližších letech?

Dnes však nemůžeme neuznat, že opravdu ekologický přístup se stále více stává přístupem sociálním, který musí integrovat spravedlnost v diskusích o životním prostředí, aby se naslouchalo volání země i volání chudých. (Laudato si, 49)

Debata se koná v rámci festivalu Take care

Moderuje: Karolína Koubová

Hosté

Tomáš Jungwirth Březovský


je vedoucím Klimatýmu AMO, který v roce 2019 založil. Zabývá se výzvami spojenými se změnou klimatu a nízkouhlíkovou transformací, a také sleduje dění ve státech západního Balkánu.

Více akcí

Miriam Macurová


je vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR. Klimatické změně se věnuje na úrovni evropských klimatických politik a jejich dopadů na socioekologickou transformaci.

Více akcí

Martin Rozumek


je ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, v poslední době se zabývá také otázkou klimatické migrace.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.