čtvrtek
19. 4.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII IV

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?


Moderuje: Anna Beata Háblová

Hosté

Milan Děžinský


(*1974) je básník, překladatel. Absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně, obor učitelství. Do literatury vstoupil v polovině devadesátých let v Ústí nad Labem, kde založil a spoluredigoval studentský časopis Okruh. Vydal sbírky Černá hodinka, Kašel mé milenky, Slovník noci, Přízraky, Tajný život a Obcházení ostrova. Poslední čtyři sbírky byly nominovány na cenu Magnesia Litera za poezii. Milan Děžinský překládá z angličtiny (Dickinsonová, Norton, Dawe, W. C. Williams, Oldsová aj.). Publikuje mj. v časopise Host, Weles, Aluze, Tvar, Pandora a v různých sbornících. Jeho básně jsou pravidelně vybírány do ročenky Nejlepší české básně (Host).

Více akcí

Marie Šťastná


(*1981) vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově a dějiny umění a kulturní dějiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Publikovala v literárních časopisech, vydala básnické sbírky Krajina s Ofélií (2003, Cena Jiřího Ortena 2004) a Akty (2006). V roce 2010 obdržela Drážďanskou cenu lyriky. Žije v Praze.

Více akcí

Martin Stöhr


(*1970) je básník a publicista. Vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Vydal sbírky Teď noci (1995), Hodina Hora (1998) a Přechodná bydliště (2004, Cena Jana Skácela). Jeho básně vyšly v řadě českých antologií, časopisecky na Slovensku a v překladech také v Německu, Polsku, Slovinsku a Bulharsku. V roce 2000 založil vlastní knižní edici MaPa, ve které se věnuje vydávání poezie. Pracuje jako redaktor časopisu a nakladatelství Host. Žije v Brně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

SPIRITUALITA V SOUČASNÉ POEZII IV

čtvrtek 19. 4. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Má poezie ze své podstaty blízko ke spiritualitě? Lze spiritualitu v básni uchopit, nebo její nečitelnost naopak zprostředkovává o to hlubší prostor pro hledání? Mění poezie formu, když chce zdůraznit obsah? Může být báseň modlitbou?


Moderuje: Anna Beata Háblová

Hosté

Milan Děžinský


(*1974) je básník, překladatel. Absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně, obor učitelství. Do literatury vstoupil v polovině devadesátých let v Ústí nad Labem, kde založil a spoluredigoval studentský časopis Okruh. Vydal sbírky Černá hodinka, Kašel mé milenky, Slovník noci, Přízraky, Tajný život a Obcházení ostrova. Poslední čtyři sbírky byly nominovány na cenu Magnesia Litera za poezii. Milan Děžinský překládá z angličtiny (Dickinsonová, Norton, Dawe, W. C. Williams, Oldsová aj.). Publikuje mj. v časopise Host, Weles, Aluze, Tvar, Pandora a v různých sbornících. Jeho básně jsou pravidelně vybírány do ročenky Nejlepší české básně (Host).

Více akcí

Marie Šťastná


(*1981) vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově a dějiny umění a kulturní dějiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Publikovala v literárních časopisech, vydala básnické sbírky Krajina s Ofélií (2003, Cena Jiřího Ortena 2004) a Akty (2006). V roce 2010 obdržela Drážďanskou cenu lyriky. Žije v Praze.

Více akcí

Martin Stöhr


(*1970) je básník a publicista. Vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Vydal sbírky Teď noci (1995), Hodina Hora (1998) a Přechodná bydliště (2004, Cena Jana Skácela). Jeho básně vyšly v řadě českých antologií, časopisecky na Slovensku a v překladech také v Německu, Polsku, Slovinsku a Bulharsku. V roce 2000 založil vlastní knižní edici MaPa, ve které se věnuje vydávání poezie. Pracuje jako redaktor časopisu a nakladatelství Host. Žije v Brně.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.