čtvrtek
5. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Aggiornamento dnes | Debatní večer s uvedením knižního rozhovoru Sylvy Fischerové s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 v 19.30 hod. proběhne v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze diskusní večer s širokým tématem „Aggiornamento dnes“ při příležitosti uvedení knižního rozhovoru Sylvy Fischerové s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou.

Zástupci tří generací budou diskutovat o II. vatikánském koncilu a jeho vlivu na české i světové dějiny. Co může znamenat „zdnešnění“ dnes a co znamenalo včera? Byl koncil přijat, nebo jsme naopak svědky jeho nenápadného relativizování? Jsou jeho hlavní myšlenky stále živé, nebo byly příliš svázány s dobou svého vzniku? Jaký význam měl pro českou společnost v 60. letech minulého století ekumenický seminář v pražských Jirchářích a co by mohlo znamenat dnes obnovení jeho ducha? Co je tradice – její síla i její úskalí? Jak se rozvíjí a udržuje opravdu živá a nosná tradice? Jak se k sobě má modernost a nadčasovost, podléhání trendům a skutečné pravověří? Co zmůže jedinec tváří v tvář dějinám?

Moderuje: Sylva Fischerová

Hosté

Karel Floss


je filosof. V době totality pořádal bytové semináře a účastnil se Ekumenického semináře v Jirchářích. Po roce 1990 působil jako docent filozofie Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1996–1998 byl senátorem. Soustavněji se věnuje otázce, zda a jak může křesťanství přispět ke kulturnímu a sociálnímu rozvoji soudobé společnosti.

Více akcí

Aleš Opatrný


je kněz, teolog a autor duchovní literatury. Mezi lety 1991–2004 byl vedoucím Pastoračního střediska pražské arcidiecéze. Vyučuje pastorální obory na KTF UK. Je mj. autorem knihy Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (2002).

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Martin Žemla

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Aggiornamento dnes | Debatní večer s uvedením knižního rozhovoru Sylvy Fischerové s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou

čtvrtek 5. 5. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 v 19.30 hod. proběhne v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze diskusní večer s širokým tématem „Aggiornamento dnes“ při příležitosti uvedení knižního rozhovoru Sylvy Fischerové s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou.

Zástupci tří generací budou diskutovat o II. vatikánském koncilu a jeho vlivu na české i světové dějiny. Co může znamenat „zdnešnění“ dnes a co znamenalo včera? Byl koncil přijat, nebo jsme naopak svědky jeho nenápadného relativizování? Jsou jeho hlavní myšlenky stále živé, nebo byly příliš svázány s dobou svého vzniku? Jaký význam měl pro českou společnost v 60. letech minulého století ekumenický seminář v pražských Jirchářích a co by mohlo znamenat dnes obnovení jeho ducha? Co je tradice – její síla i její úskalí? Jak se rozvíjí a udržuje opravdu živá a nosná tradice? Jak se k sobě má modernost a nadčasovost, podléhání trendům a skutečné pravověří? Co zmůže jedinec tváří v tvář dějinám?

Moderuje: Sylva Fischerová

Hosté

Karel Floss


je filosof. V době totality pořádal bytové semináře a účastnil se Ekumenického semináře v Jirchářích. Po roce 1990 působil jako docent filozofie Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 1996–1998 byl senátorem. Soustavněji se věnuje otázce, zda a jak může křesťanství přispět ke kulturnímu a sociálnímu rozvoji soudobé společnosti.

Více akcí

Aleš Opatrný


je kněz, teolog a autor duchovní literatury. Mezi lety 1991–2004 byl vedoucím Pastoračního střediska pražské arcidiecéze. Vyučuje pastorální obory na KTF UK. Je mj. autorem knihy Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze (2002).

Více akcí

Tomáš Petráček


je katolický teolog, kněz a církevní historik. Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje na KTF UK a na Univerzitě Hradec Králové. Je členem redakční rady revue Salve. Druhému vatikánskému koncilu a jeho recepci věnoval knihu Církev, tradice, reforma.

Více akcí

Martin Žemla

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.