Jiří M. Havlík

je historik, zabývá se především církevními dějinami raného novověku.

Související akce

středa
27. 9.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE

středa 27. 9. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Večer o Svatováclavské bibli a představení antologie z jejího textu, vydané v Nakladatelství Karolinum. Těšit se můžete i na scénické čtení pašijí podle Marka ze Svatováclavské bible (outerý Svatého týdne).

Večer pořádá Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s Dominikánskou 8.

Hosté: Jiří M. Havlík, Ondřej Koupil

zobrazit podrobnosti