sobota
21. 11.
09:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZASVĚCENÝ ŽIVOT DNES | Příspěvek k Roku zasvěceného života

Fr. Benoît-Dominique de La Soujeole OP, vyučující dogmatickou teologii na univerzitě ve švýcarském Fribourgu bude v rámci studijního dne České dominikánské provincie přednášet o teologii zasvěceného života.

První přednáška se bude věnovat třem evangelijním radám. Život každého zasvěceného člověka, bez ohledu na veliké bohatství různých forem v církvi, vychází z křestního zasvěcení. Tím, že Bůh dává člověku podíl na svém vlastním životě, sám si ho zasvěcuje. Pořadí evangelijních rad také mnoho vypovídá o jejich pojetí. II. vatikánský koncil upřednostňuje jiné pořadí evangelijních rad, než jaké zavedla středověká teologie.

Druhá přednáška se zaměří na společný život. Ať už je konkrétní realizace společného života s ohledem na jednotlivá charismata jakákoliv, vždy je projevem eklesiálního společenství, které vychází ze křtu. Současnost přináší větší citlivost pro individualitu či pojetí člověka jako vztahové bytosti. Ani pozitivním ani negativním vlivům těchto tendencí na každodennost zasvěceného života se teologická reflexe a běžná praxe nemůže vyhnout.

Ve svém výkladu bude fr. Dominique-Benoît de La Soujeole OP navazovat na článek Zasvěcený život v křesťanském tajemství v Salve č. 3/15 str. 103–117, které právě vyšlo. Doporučejeme proto jeho přečtení předem.

Přednáška i následná diskuze bude simultánně překládána do češtiny. Prosíme o rezervaci míst kvůli zajištění potřebného počtu sluchátek.

Hosté

Benoît-Dominique de La Soujeole OP


(*1955) je francouzský dominikán, který přednáší systematickou teologii (především eklesiologii a sakramentologii) na Teologické fakultě University Fribourg ve Švýcarsku.Je členem redakční rady Revue Thomiste. Často dává exercicie a duchovní cvičení různým řeholním společenstvím. Jeho znalosti a zkušenosti využívá také Kongregace pro zasvěcený život.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

ZASVĚCENÝ ŽIVOT DNES | Příspěvek k Roku zasvěceného života

sobota 21. 11. 2015 v 09.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Fr. Benoît-Dominique de La Soujeole OP, vyučující dogmatickou teologii na univerzitě ve švýcarském Fribourgu bude v rámci studijního dne České dominikánské provincie přednášet o teologii zasvěceného života.

První přednáška se bude věnovat třem evangelijním radám. Život každého zasvěceného člověka, bez ohledu na veliké bohatství různých forem v církvi, vychází z křestního zasvěcení. Tím, že Bůh dává člověku podíl na svém vlastním životě, sám si ho zasvěcuje. Pořadí evangelijních rad také mnoho vypovídá o jejich pojetí. II. vatikánský koncil upřednostňuje jiné pořadí evangelijních rad, než jaké zavedla středověká teologie.

Druhá přednáška se zaměří na společný život. Ať už je konkrétní realizace společného života s ohledem na jednotlivá charismata jakákoliv, vždy je projevem eklesiálního společenství, které vychází ze křtu. Současnost přináší větší citlivost pro individualitu či pojetí člověka jako vztahové bytosti. Ani pozitivním ani negativním vlivům těchto tendencí na každodennost zasvěceného života se teologická reflexe a běžná praxe nemůže vyhnout.

Ve svém výkladu bude fr. Dominique-Benoît de La Soujeole OP navazovat na článek Zasvěcený život v křesťanském tajemství v Salve č. 3/15 str. 103–117, které právě vyšlo. Doporučejeme proto jeho přečtení předem.

Přednáška i následná diskuze bude simultánně překládána do češtiny. Prosíme o rezervaci míst kvůli zajištění potřebného počtu sluchátek.

Hosté

Benoît-Dominique de La Soujeole OP


(*1955) je francouzský dominikán, který přednáší systematickou teologii (především eklesiologii a sakramentologii) na Teologické fakultě University Fribourg ve Švýcarsku.Je členem redakční rady Revue Thomiste. Často dává exercicie a duchovní cvičení různým řeholním společenstvím. Jeho znalosti a zkušenosti využívá také Kongregace pro zasvěcený život.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.