Zuzana Kostićová

je religionistka, zabývá se současnou alternativní spiritualitou, starými náboženství Mezoameriky a latinskoamerickými inspiracemi současné alternativní spirituality. V současnosti se zaměřuje zvláště na zkoumání rodících se doktrinálních rysů současné alternativní spirituality, včetně toho, jak se následně projevují v širší, spiritualitou ovlivněné populární kultuře a v médiích. Působí na Katedře religionistiky Husitské teologické fakulty UK.

Související akce

čtvrtek
25. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Konspirace

čtvrtek 25. 5. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Revue Salve
Aktuální společenská témata

Konspirační teorie se v posledních letech staly významným společenským jevem, který vzbuzuje obavy a posiluje stav „rozdělené společnosti“. Nejedná se jen o soukromé přesvědčení jednotlivců, ale velkých skupin lidí; daří se jim i v křesťanském prostředí. Proč k tomuto nárůstu vlivu konspiračních teorií dochází? Kde mají původ hlavní konspirační teorie, kterým se v Čechách daří? Jak a jaké konspirace se šíří na sociálních sítích? S jakými dezinformacemi se pojí?

Hosté: Václav Cvrček, Kateřina Hlaváčová, Zuzana Kostićová

Moderuje: Matěj Senft

zobrazit podrobnosti