Václav Cvrček

je lingivsta, zabývá se popisem češtiny zejm. s využitím rozsáhlých elektronických korpusů a kvantitativních metod. V letech 2013–2016 pracoval jako ředitel projektu Český národní korpus, od roku 2016 je zástupcem ředitele. Odborně se v poslední době zaměřuje na výzkum textové variability a korpusovou analýzu diskurzu se zaměřením na online média. Ke konspiračním teoriím se dostává zprostředkovaně přes analýzu webových médií zastoupených v korpusu online různými segmenty (vedle mainstreamu a bulváru, jde zejm. o analýzu segmentu tzv. antisystémových či alternativních médií).

Související akce

čtvrtek
25. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Konspirace

čtvrtek 25. 5. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Revue Salve
Aktuální společenská témata

Konspirační teorie se v posledních letech staly významným společenským jevem, který vzbuzuje obavy a posiluje stav „rozdělené společnosti“. Nejedná se jen o soukromé přesvědčení jednotlivců, ale velkých skupin lidí; daří se jim i v křesťanském prostředí. Proč k tomuto nárůstu vlivu konspiračních teorií dochází? Kde mají původ hlavní konspirační teorie, kterým se v Čechách daří? Jak a jaké konspirace se šíří na sociálních sítích? S jakými dezinformacemi se pojí?

Hosté: Václav Cvrček, Kateřina Hlaváčová, Zuzana Kostićová

Moderuje: Matěj Senft

zobrazit podrobnosti