Jakub Zouhar

je český historik působící na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Související akce

středa
14. 3.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ZÁNIK SVĚTA KLÁŠTERŮ | Přednáška o sekularizaci během osvícenství ve střední Evropě

středa 14. 3. 2012 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Přednáška Jakuba Zouhara, autora knihy Česká dominikánská provincie v raném novověku.

Dramatické zrušení jezuitského řádu v Portugalsku a jeho koloniích zahájilo po polovině osmnáctého století vlnu rušení katolických řeholních institucí, která postupně zasáhla řadu evropských zemí a byla ukončena až v prvních desetiletích století následujícího.

Hosté: Jakub Zouhar

zobrazit podrobnosti