Monica Šebová

je předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění.

Související akce

středa
18. 4.
16:15

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ODKAZ EXULANTŮ | České země jako útočiště řeholníků z bismarckovského Pruska

středa 18. 4. 2012 v 16.15 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Mezníky středoevropských řádových dějin

Položíme-li si otázku, která osobnost v 19. století nejvíce ovlivnila příchod nových řeholních komunit do českých zemí, odpověď bude poněkud paradoxní. Nechtěným iniciátorem vzniku řady klášterů a řeholních ústavů se totiž stal německý kancléř Otto von Bismarck, který vypudil členy katolických řádů a kongregací z pruských území.

Hosté: Monica Šebová

zobrazit podrobnosti