Tereza Horváthová

píše dětské kni­hy, prózu i po­ezii, věnuje se vy­dávání knih pro d­ěti a mládež v ro­dinném nakladatelství Ba­obab a nárazo­vě také překla­dům z francou­zštiny a psaní fil­mových scénářů. Publikovala v ča­sopisech Baoplán, Sou­vislosti, Babylon a Revolver Revue. Má 7 dětí.

Související akce

čtvrtek
10. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

ŽE NYVU MĚNÍ | Že co? Že mění? Jaké umění? Umění a děti? A co na to ženy?

čtvrtek 10. 3. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Jaké je to mít děti a přitom dělat svou profesi, ale neodbývat ani jedno, ani druhé? Je ženské umění jiné než mužské? Je mateřství přítěží, nebo naopak přínosem pro tvorbu? Mají to ženy v této společnosti těžší, anebo už je to klišé, na které se lze vymluvit, když věci nejdou tak jak mají? Nevypadá téma mateřství v intelektuálním světě banálně? A nestydíme se tak trochu o tom mluvit?

Hosté: Milena Bartlová, Anna Beata Háblová, Tereza Horváthová, Kateřina Šedá

zobrazit podrobnosti