Metoděj Němec OP

je dominikánský kněz a teolog. Spolupracuje na novém překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Související akce

středa
12. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O Božím bytí v Teologické sumě | Tomáš Akvinský

středa 12. 6. 2024 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Lze dokázat Boha? A je možné vystihnout povahu jeho bytí? Přijďte si spolu s námi připomenout pět Tomášových cest, jimiž lze dojít k poznání Boží existence, a osm atributů charakterizujících, jaký Bůh je, či spíše jaký není.

Hosté: Metoděj Němec OP

zobrazit podrobnosti

středa
12. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ZBOŽŠTĚNÍ V KRISTU | Sv. Tomáš Akvinský

středa 12. 2. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Být milostí tím, čím je Slovo svou přirozeností. Odhalme spolu s Tomášem krásu dědictví, které je nám určeno, a vznešenost a důstojnost společného povolání každé lidské osoby.

Hosté: Metoděj Němec OP

zobrazit podrobnosti

středa
13. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O ROVNOSTI LIDÍ | Jacques Maritain

středa 13. 3. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Ačkoli je mnoho lidí, kteří uznávají, že lidská přirozenost je společná všem dvojnožcům bez peří, není to pro ně fakticky nic víc než pouhé slovo. Je neviditelná, příliš abstraktní, na rozdíl od všech evidentních nerovností, které můžeme vnímat svými smysly. Tři Maritainovy úvahy na toto téma jsou čím dál aktuálnější.

Hosté: Metoděj Němec OP

zobrazit podrobnosti

středa
15. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

PUTOVÁNÍ MYSLI DO BOHA | Sv. Bonaventura

středa 15. 11. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Letos si připomínáme 800. výročí narození františkána Bonaventury z Bagnoregia, velkého světce, teologa a mystika, který byl kolegou – a místy také oponentem – sv. Tomáše Akvinského. Budou „v Bohu“ dřív františkáni, nebo dominikáni?

Hosté: Bonaventura Čapek OFM, Metoděj Němec OP

zobrazit podrobnosti