středa
12. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O Božím bytí v Teologické sumě | Tomáš Akvinský

Dominikánský knižní salón

Lze dokázat Boha? A je možné vystihnout povahu jeho bytí? Přijďte si spolu s námi připomenout pět Tomášových cest, jimiž lze dojít k poznání Boží existence, a osm atributů charakterizujících, jaký Bůh je, či spíše jaký není.

Co je u Boha neviditelné – jeho věčná moc a jeho božské bytí – to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. (Řím 1, 19)

Hosté

Metoděj Němec OP


je dominikánský kněz a teolog. Spolupracuje na novém překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

O Božím bytí v Teologické sumě | Tomáš Akvinský

středa 12. 6. 2024 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Dominikánský knižní salón

Lze dokázat Boha? A je možné vystihnout povahu jeho bytí? Přijďte si spolu s námi připomenout pět Tomášových cest, jimiž lze dojít k poznání Boží existence, a osm atributů charakterizujících, jaký Bůh je, či spíše jaký není.

Co je u Boha neviditelné – jeho věčná moc a jeho božské bytí – to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. (Řím 1, 19)

Hosté

Metoděj Němec OP


je dominikánský kněz a teolog. Spolupracuje na novém překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.