Błażej Matusiak OP

je polský kněz, dominikán pražského kláštera a muzikolog.

Související akce

středa
25. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

PANNA RADOSTNÁ, BOLESTNÁ A SLAVNÁ | Mariina cesta od Zvěstování na Golgotu a dál

středa 25. 3. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Mariánská barokní hudba krásně ukazuje, jak tajemství Kristova vtělení, smrti a zmrtvýchvstání tvoří celek: mysterium spásy.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
19. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

ODKUD SE VZAL GREGORIÁNSKÝ CHORÁL | aneb jazyk liturgie

středa 19. 2. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Má křesťanská hudba něco společného s židovskými zpěvy? Kdo je Gregorius v názvu gregoriánského chorálu? Proč nestačí říct pouze chorál? Existuje nějaký jiný chorál?

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
22. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

BACH NA ZAČÁTEK ROKU | Rodinné Vánoce Johanna Sebastiana

středa 22. 1. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

První hudební večer roku 2020 věnujeme hudbě Johanna Sebastiana Bacha určené na vánoční období, které končí 2. února. Zazní méně známé skladby, z nich především písně, které se zpívaly u Bacha doma.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
18. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

JAKO ADAM V RÁJI | Jak zpíval první člověk?

středa 18. 12. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Jak zněl rajský zpěv? Byl zpěv Adama a Evy podobný hlasům andělů? Představa rajské hudby v nás vyvolává mnoho otázek. V prosincové prezentaci se pokusíme hledat společné prvky zpěvu rozmanitých kultur a položíme si otázku, jak si Adamův zpěv představovala svatá Hildegarda.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
23. 10.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

HUDBA ČASŮ SV. DOMINIKA | Co poslouchal sv. Dominik?

středa 23. 10. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Zakladatel kazatelského řádu zpíval rád. Během společných modliteb povzbuzoval bratry k razantnímu zpěvu a s radostnou písní procházel okolím, kde nebyl vítán. První z celoroční série hudebních večerů věnujeme hudbě časů sv. Dominika, od chorálu přes španělské cantigas až po rafinované skladby pařížských skladatelů.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

ČAS A VĚČNOST V HUDBĚ BAROKA | Johann Sebastian Bach

čtvrtek 23. 5. 2019 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Je vůbec možné ukázat věčnost pomocí hudby? Jaký čas považoval Bach za nejlepší? Co mají společného tance jihoamerických domorodců a díla evropských skladatelů? Chaconne, passacaglia – je v tom nějaký kanón?

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
29. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

SVATÁ HILDEGARDA Z BINGENU | aneb Tajemství světa a člověka

čtvrtek 29. 11. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Hudební večery II

Krása, moudrost a tajemno v literární a hudební tvorbě benediktinské mystičky, skladatelky a učitelky církve.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
10. 1.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

CHVÁLA TĚLA | Tomasz Kwiecień

středa 10. 1. 2018 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Vstávání, klekání, uklánění, rukou spínání… pro vnějšího pozorovatele taková bizarní hodinka tělocviku. Mají tyhle tělesné úkony ještě nějaký význam pro nás, moderní lidi, kteří klademe důraz především na to, co se děje „uvnitř“?

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
30. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PRO KRÁLE KRÁLŮ | Hudební zamyšlení v adventu.

středa 30. 11. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

J. S. Bach napsal svou kantátu č. 61 pro bohoslužbu, která zahajovala advent ve Výmaru v r. 1714. Z úryvku knihy Apokalypsy, z básně sv. Ambrože a z francouzského královského ceremoniálu Bach sestavil nové dílo: hudbu pro příchod Ježíše, Krále králů. I tentokrát, po 298 letech, nás uvede kantáta č. 61 do doby adventní.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti

středa
8. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

RADOST KÁZAT… | o umění kazatelském

středa 8. 6. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Kázání je nejen pro dominikány důležitým posláním, avšak kazatelské umění rozhodně není něčím samozřejmým. Proto se kazatelství stalo předmětem řady pojednání. Během večera představíme dvě knihy: O formaci kazatelů magistra dominikánského řádu Humberta z Romans ze 13. století a současnou práci Ireny Pulicarové K naplněnému sdělení o věrohodnosti v projevu kazatelů.

Hosté: Petr Beneš CSsR, Filip Boháč OP, Dagmar Kopecká, Błażej Matusiak OP, Benedikt Mohelník OP, Irena Pulicarová, Ivan Vyskočil

zobrazit podrobnosti

středa
8. 1.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

BERNARD Z CLAIRVAUX: KÁZÁNÍ NA PÍSEŇ PÍSNÍ I.

středa 8. 1. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Bernard z Clairvaux (1090–1153) vytváří svá Kázání na Píseň písní v době, kdy byl tento biblický text opravdu jedním z nejoblíbenějších témat pro výklad. Na rozdíl od jiných interpretů, kteří vidí milostnou poezii Písně písní jako vyjádření vztahu Krista a církve, případně Krista a duše, vnáší Bernard do svého výkladu velmi osobní rysy a aplikuje tento vztah na Krista a vlastní duši.

Hosté: Błażej Matusiak OP

zobrazit podrobnosti