Ladislav Daniel

vystudoval doktorské studium dějin výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Od roku 1973 žije v Praze a v letech 1981–2001 pracoval v Národní galerii v Praze jako kurátor italského, francouzského a španělského malířství, pak ředitel Sbírky starého umění a generální ředitel Národní galerie v Praze. Přednášel na DAMU dějiny umění. Spoluzakládal a vedl Arcidiecézní muzeum Olomouc v Muzeu umění Olomouc. Od roku 1998 přednáší na Katedře dějin umění Filozofické fakulty UP, kterou v letech 2001–2014 vedl a kde byl proděkanem pro vědu a prorektorem pro mezinárodní vztahy, a od roku 2004 na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Byl a je členem řady vědeckých, redakčních, akvizičních a oborových rad a společností. Vědecky publikuje především v článcích a knihách, věnovaných dějinám malířství 16.–18. století v Itálii, za což mu prezident Italské republiky udělil titul Rytíř Důstojník Řádu Za zásluhy Italské republiky. Na zahraničních univerzitách a v muzeích přednášel v Paříži, Římě, Florencii, Turíně, Terstu, Madridu, Vídni, Athénách, Rethymnu, La Vallettě, Varšavě, Budapešti, Bratislavě, Wittenbergu, Johannesburgu a Hongkongu. Je autorem a kurátorem četných výstav, například: Musica picta. Hudba v malířství 15.–18. století, NG 1984; Zlatý věk neapolského malířství, NG ve spolupráci s Museo di Capodimonte, Neapol, Belveder 1985; Od Correggia ke Crespimu – Malířství l6.–l8. století v Emilii a Romagni, NG ve spolupráci s Pinacoteca Nazionale Bologna, 1991; Reniana – Guido Reni 1575–1642, NG 1992; Mezi erupcí a morem – Malířství v Neapoli 1631–1656, NG, Jízdárna Pražského hradu 1995–1996; Benátčané – Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, NG, Jízdárna Pražského hradu 1996; Tesori di Praga – La pittura veneta del ´600 e del ´700 dalle collezioni nella Repubblica Ceca, Terst, Castello di Miramare 1996; Florenťané – Umění z doby medicejských velkovévodů, NG, Valdštejnská jízdárna 2002. Od roku 2014 přednáší pro veřejnost v Městské knihovně v Praze pravidelně šestkrát ročně (vždy ve čtvrtek v semestru) o světových malířských osobnostech od středověku po současnost ve svém autorském cyklu Umělec a člověk.

Související akce

čtvrtek
5. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

CARAVAGGIO | Život a dílo iniciátora „ordo novus“ malířství barokní doby

čtvrtek 5. 3. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio přinesl na přelomu 16. a 17. století do malířství nový řád, vycházející z věrného zachycení okolní skutečnosti, kterou přenesl do starozákonních, novozákonních a hagiografických scén. Jeho nové využití světla a stínu, suverénní kreslířské schopnosti a dokonalá malířská iluze materiálního světa i spirituálních dějů jej postavily do čela uměleckého dění barokní doby.

Přednášet a provázet obrazovými vstupy bude Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., Univerzita Karlova.

Hosté: Ladislav Daniel

zobrazit podrobnosti