Radek Tichý

je kněz a teolog se specializací na liturgiku.

Související akce

středa
10. 6.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

ROZPRAVY O KŘTU, BIŘMOVÁNÍ A EUCHARISTII

středa 10. 6. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Křest, biřmování a eucharistie. Tři iniciační svátosti, jež nás uvádějí do plnosti křesťanského života. Jak je dobře slavit a jak z nich s užitkem žít?

Hosté: Petr Soukal, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
14. 3.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

EXSULTET | Radek Tichý

středa 14. 3. 2018 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Původně zrnka písku v různých liturgiích a v dílech církevních otců, místy snad i s příměsí teologické hlíny, postupně však obalovaná perletí Boží chvály a ohlazovaná staletími liturgického užívání. A dnes tu máme Exsultet, perlu Velikonoc!

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
1. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

MODLEME SE | modlitba v liturgii

čtvrtek 1. 3. 2018 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Je liturgie modlitba? V čem spočívá rozdíl mezi modlitbou osobní a liturgickou? A jak se navzájem doplňují? Jak do toho pasuje lidová zbožnost? Proč je někdy tak těžké dobře se účastnit liturgie a co můžeme udělat, abychom se při liturgii lépe modlili?

Moderuje Filip Boháč OP.

Hosté: Denisa Červenková, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
1. 6.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NE JAKO NĚMÍ DIVÁCI | o aktivní účasti na liturgii

čtvrtek 1. 6. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Druhý vatikánský koncil požaduje, aby účast na liturgii byla plná, uvědomělá a aktivní (SC 14). Ale co to znamená? Musí každý něco dělat? Může někdo nedělat vůbec nic? Co plné účasti prospívá a co jí naopak škodí? Jak rozumět pojmu participatio actuosa v liturgii a jak souvisí účast na liturgii a účast na životě církve?

Hosté: David Bouma, Jan Kotas, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
2. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

SVATĚ PŘIJÍMAT SVATÉ | o formě a spiritualitě svatého přijímání

čtvrtek 2. 3. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Přijímat na ruku, nebo do úst? A je to vůbec důležité? Jestliže věříme v reálnou přítomnost Krista ve svátosti eucharistie, jaký význam potom ve svatém přijímání mají naše gesta? A když půjdeme ještě dál: jakou roli zde hraje naše víra a náš vnitřní postoj?

Hosté: Vojtěch Novotný, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
8. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

OREMUS | Radek Tichý

středa 8. 2. 2017 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Vstupní modlitba často při mši uniká naší pozornosti. Jednak je na samém začátku mše, kdy jsme ještě nestačili soustředit veškerou pozornost na liturgické dění, jednak bývá tak složitě formulována, že i při napjaté pozornosti nám její smysl uniká. Kde se vzala, jakým vývojem prošla a co si z ní můžeme odnést?

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
2. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚŤ NEBO VEČEŘE PÁNĚ? | o charakteru mše svaté

čtvrtek 2. 2. 2017 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Co to znamená, když mluvíme o obětním charakteru mše svaté? Lze ji charakterizovat i jinak? Jakým způsobem se slavení eucharistie vztahuje k jediné velikonoční oběti Ježíše Krista na kříži? Jak to konkrétně projevuje ve slavení liturgie? Změnilo se chápání této otázky v souvislosti s pokoncilní liturgickou reformou?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
26. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

CO SE MĚNÍ PŘI PROMĚŇOVÁNÍ?

čtvrtek 26. 5. 2016 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Okamžiku, kdy ústy kněze zaznívají Ježíšova slova nad chlebem a vínem, říkáme proměňování. Co se vlastně v tomto okamžiku při mši svaté děje? Na čem je založena naše víra v reálnou přítomnost Kristova těla a krve ve svátosti eucharistie, když žádnou vnější změnu nepozorujeme? Jak se pravdy víry týkající se eucharistie promítají do slov a gest při slavení liturgie?

Hosté: Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
9. 12.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

LITURGIE PRAMENE | Jean Corbon

středa 9. 12. 2015 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Pojednání libanonského dominikána Jeana Corbona o liturgii je zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou hlubinou. S úžasem zjišťujeme, že jsme účastni Apokalypsy svatého Jana, že se v našich časech a našich životech rozlévá Pramen, který vyvěrá zpod nebeského oltáře.

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
20. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

KDO NENÍ S NÁMI... | aneb kdo patří do církve

čtvrtek 20. 11. 2014 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Mimo církev není spásy. Znamená to tedy, že kdo není řádný katolík, nemůže přijít do nebe? Nebo je to celé složitější? Co vlastně znamená ono patřit do církve?

Hosté: Filip Boháč OP, Radek Tichý

zobrazit podrobnosti

středa
8. 10.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

ZDE JSEM | Liturgie svěcení a kněžská spiritualita

středa 8. 10. 2014 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

V této drobné knížečce se autor, Vittorio Francesco Viola OFM, zamýšlí nad tím, jak obřad svěcení vytváří kněze, jeho život a jeho povolání.

Hosté: Radek Tichý

zobrazit podrobnosti