středa
27. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

KRÁLOVSKÉ BAROKO PRO HOUSLE A CEMBALO | Jaroslav Šonský (housle) – Švédsko/ČR, Gesine Tiefuhr (cembalo) – Německo

Hudba bez hranic

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – Sonáta in Re – F XIII č. 6 pro housle a basso continuo, (realizace pro housle a cembalo Ottorino Respighi)

Moderato a fantasia – Allegro moderato – Largo – Vivace

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – Sonáta č. 2 A-dur pro housle a cembalo

Andante – Allegro assai – Andante un poco – Presto – Vivace

Jiří Antonín Benda (1722 – 1795) – Dvě sonatiny pro cembalo solo

Bohuslav Martinů (1889 – 1958) – Dvě skladby pro cembalo

Tomaso Antonio Vitali (1663 – 1745) – Chaconne g-moll

Molto moderato

Po roce přesně na den uvítáme v cyklu Hudba bez hranic opět německou cembalistku Gesine Tiefuhr. S Jaroslavem Šonským vystoupí v přitažlivém výběru z děl skladatelů, kteří kralovali baroku. Zazní tu líbezné tóny sonát Antonia Vivaldiho nebo J. S. Bacha se stříbrným hlasem cembalového sola. Špetkou koření 20. stol. bude dílko pro cembalo Bohuslava Martinů. Koncert uzavře jedinečný opus Tomasa Vitaliho, virtuosní chaconne (čakona). Skladba se silným nábojem dá naplno zaznít starému mistrovskému nástroji z dílny G. Vuillauma, na který hraje Jaroslav Šonský.

Spolupořadatel: České kořeny

Gesine Tiefuhr s Jaroslavem Šonským odehráli již stovky koncertů na mnoha významných pódiích jako duo housle – cembalo (ale také housle – klavír nebo v klavírním triu). Oba umělce pojí dlouholeté hudební i osobní přátelství.

Jaroslav Šonský je přední houslový virtuos českého původu žijící ve Švédsku. Řadu let působil v klavírním triu (EPOS TRIO – BERLIN) s Gesine Tiefuhr a Janem Dieselhorstem. Jako sólista a komorní hráč koncertoval ve více než dvaceti zemích světa, i při velmi prestižních událostech (pro švédského krále nebo při poslední zahraniční návštěvě prezidenta Havla v Německu). Výrazným úspěchem bylo jeho vystoupení s brazilskou klavíristkou Patrícií Bretas na mezinárodním festivalu v Budapešti a na koncertech v Rio de Janeiro (2009). Připravil též velice oceňované turné Norrköpingského symfonického orchestru v ČR (listopad 2009) v rámci švédského přdsednictví EU. Spolupracoval také na přípravě projektů Martinů Revisited ve Švédsku. Za svoji činnost pro ČR ve Švédsku obdržel J. Šonský již v r. 2003 cenu „Gratias Agit“ udílenou ministerstvem zahraničí ČR. Během svých českých turné vystupoval také například s Jitkou Čechovou nebo Štěpánem Kosem. Jako sólista vystoupil v ČR mj. s Virtuozi di Praga, Jihočeskou komorní filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, s Filharmonií B. Martinů Zlín. Od r. 2008 rozvíjel spolupráci s francouzskou klavíristkou Sylvaine Wiart, také s Gesine Tiefuhr nebo Leylie Yekta. V roce 2012 založil v Praze smyčcový soubor Martinů Strings Prague, s nímž absolvoval již několik zahraničních turné a řadu domácích koncertů. Soubor má domácí podium v barokním refektáři dominikánů v Jilské.Jaroslav Šonský hraje na mistrovský francouzský nástroj Jean Baptista Vuillaume.

Gesine Tiefuhr pochází z Hannoveru. Studovala klavír u prof. Bernarda Eberta na Vysoké škole hudební, kde současně uzavřela studia ve hře na varhany a cemballo. Ve studiích klavírní hry pokračovala dále u Yara Bernette v Hamburku a později u Hanse Leygrafa a Leonory Josiović z Moskvy. Komorní hudba a doprovázení pěvců bylo už záhy důležitou složkou její hudební činnosti. Koncertovala s různými hudebními partnery ve většině evropských zemí, ve Střední a Jižní Americe a podílela se na mnoha rozhlasových a gramofonových nahrávkách. V letech 1978–1986 působila Gesine Tiefuhr jako klavírní doprovod v sólistickych třídách na Vysoké škole hudební v (Západním) Berlíně. Velmi často koncertovala se svým manželem, violoncellistou a předsedou Berlínské filharmonie Janem Diesselhorstem v duu a v letech 1991 – 2004 spolu s ním a s Jaroslavem Šonským v klavírním triu (EPOS TRIO – BERLIN). Po předčasném manželově úmrtí nyní pokračují s Jaroslavem Šonským v koncertní činnosti jako duo housle – cembalo, příležitostně i housle – klavír.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

KRÁLOVSKÉ BAROKO PRO HOUSLE A CEMBALO | Jaroslav Šonský (housle) – Švédsko/ČR, Gesine Tiefuhr (cembalo) – Německo

středa 27. 2. 2019 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Hudba bez hranic

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – Sonáta in Re – F XIII č. 6 pro housle a basso continuo, (realizace pro housle a cembalo Ottorino Respighi)

Moderato a fantasia – Allegro moderato – Largo – Vivace

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – Sonáta č. 2 A-dur pro housle a cembalo

Andante – Allegro assai – Andante un poco – Presto – Vivace

Jiří Antonín Benda (1722 – 1795) – Dvě sonatiny pro cembalo solo

Bohuslav Martinů (1889 – 1958) – Dvě skladby pro cembalo

Tomaso Antonio Vitali (1663 – 1745) – Chaconne g-moll

Molto moderato

Po roce přesně na den uvítáme v cyklu Hudba bez hranic opět německou cembalistku Gesine Tiefuhr. S Jaroslavem Šonským vystoupí v přitažlivém výběru z děl skladatelů, kteří kralovali baroku. Zazní tu líbezné tóny sonát Antonia Vivaldiho nebo J. S. Bacha se stříbrným hlasem cembalového sola. Špetkou koření 20. stol. bude dílko pro cembalo Bohuslava Martinů. Koncert uzavře jedinečný opus Tomasa Vitaliho, virtuosní chaconne (čakona). Skladba se silným nábojem dá naplno zaznít starému mistrovskému nástroji z dílny G. Vuillauma, na který hraje Jaroslav Šonský.

Spolupořadatel: České kořeny

Gesine Tiefuhr s Jaroslavem Šonským odehráli již stovky koncertů na mnoha významných pódiích jako duo housle – cembalo (ale také housle – klavír nebo v klavírním triu). Oba umělce pojí dlouholeté hudební i osobní přátelství.

Jaroslav Šonský je přední houslový virtuos českého původu žijící ve Švédsku. Řadu let působil v klavírním triu (EPOS TRIO – BERLIN) s Gesine Tiefuhr a Janem Dieselhorstem. Jako sólista a komorní hráč koncertoval ve více než dvaceti zemích světa, i při velmi prestižních událostech (pro švédského krále nebo při poslední zahraniční návštěvě prezidenta Havla v Německu). Výrazným úspěchem bylo jeho vystoupení s brazilskou klavíristkou Patrícií Bretas na mezinárodním festivalu v Budapešti a na koncertech v Rio de Janeiro (2009). Připravil též velice oceňované turné Norrköpingského symfonického orchestru v ČR (listopad 2009) v rámci švédského přdsednictví EU. Spolupracoval také na přípravě projektů Martinů Revisited ve Švédsku. Za svoji činnost pro ČR ve Švédsku obdržel J. Šonský již v r. 2003 cenu „Gratias Agit“ udílenou ministerstvem zahraničí ČR. Během svých českých turné vystupoval také například s Jitkou Čechovou nebo Štěpánem Kosem. Jako sólista vystoupil v ČR mj. s Virtuozi di Praga, Jihočeskou komorní filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, s Filharmonií B. Martinů Zlín. Od r. 2008 rozvíjel spolupráci s francouzskou klavíristkou Sylvaine Wiart, také s Gesine Tiefuhr nebo Leylie Yekta. V roce 2012 založil v Praze smyčcový soubor Martinů Strings Prague, s nímž absolvoval již několik zahraničních turné a řadu domácích koncertů. Soubor má domácí podium v barokním refektáři dominikánů v Jilské.Jaroslav Šonský hraje na mistrovský francouzský nástroj Jean Baptista Vuillaume.

Gesine Tiefuhr pochází z Hannoveru. Studovala klavír u prof. Bernarda Eberta na Vysoké škole hudební, kde současně uzavřela studia ve hře na varhany a cemballo. Ve studiích klavírní hry pokračovala dále u Yara Bernette v Hamburku a později u Hanse Leygrafa a Leonory Josiović z Moskvy. Komorní hudba a doprovázení pěvců bylo už záhy důležitou složkou její hudební činnosti. Koncertovala s různými hudebními partnery ve většině evropských zemí, ve Střední a Jižní Americe a podílela se na mnoha rozhlasových a gramofonových nahrávkách. V letech 1978–1986 působila Gesine Tiefuhr jako klavírní doprovod v sólistickych třídách na Vysoké škole hudební v (Západním) Berlíně. Velmi často koncertovala se svým manželem, violoncellistou a předsedou Berlínské filharmonie Janem Diesselhorstem v duu a v letech 1991 – 2004 spolu s ním a s Jaroslavem Šonským v klavírním triu (EPOS TRIO – BERLIN). Po předčasném manželově úmrtí nyní pokračují s Jaroslavem Šonským v koncertní činnosti jako duo housle – cembalo, příležitostně i housle – klavír.

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.