čtvrtek
14. 12.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Koncil a ekumenismus

Koncil a papež František

Koncil vyvolal velká ekumenická očekávání, která se ne zcela naplnila. Co nového koncil přinesl? V čem katolická církev změnila svůj přístup k ekumenismu? V čem se dialog a spolupráce mezi církvemi daří? Kde naopak proces sbližování zamrzl a proč? Jak k tomu přispěly poslední pontifikáty?

Podpořit obnovení jednoty mezi všemi křesťany je jedním z hlavních úkolů posvátného ekumenického Druhého vatikánského sněmu. Těmito slovy začíná dekret Unitatis redintegratio II. vatikánského koncilu věnovaný ekumenismu. Katolická církve se v něm přihlásila k ekumenickému hnutí a formulovala některé principy jeho uskutečňování. Přestože byl tento dokument přijatý a vyhlášený již před 59 lety (v listopadu 1964), stále jsou některé jeho myšlenky mezi katolickými křesťany málo známé a možná i překvapivé. Např. v minulosti zakazovanou společnou modlitbu křesťanů považuje nejenom za dovolenou, ale přímo žádoucí. Představu obnovení jednoty prostřednictvím „návratu do jediné pravé církve“ nahrazuje požadavkem otevřenosti budoucím podnětům Ducha svatého atd.

Hosté

Martin Vaňáč


je historik a teolog, působí jako odborný asistent na Ekumenickém institutu ETF UK a vyučuje na katedře praktické teologie ETF UK. Je předsedou spolku Institut ekumenických studií v Praze a šéfredaktorem časopisu Getsemany. Věnuje se moderním českým církevním dějinám a ekumenickým vztahům. Příležitostně komentuje dění v římskokatolické církvi.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Koncil a ekumenismus

čtvrtek 14. 12. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Koncil a papež František

Koncil vyvolal velká ekumenická očekávání, která se ne zcela naplnila. Co nového koncil přinesl? V čem katolická církev změnila svůj přístup k ekumenismu? V čem se dialog a spolupráce mezi církvemi daří? Kde naopak proces sbližování zamrzl a proč? Jak k tomu přispěly poslední pontifikáty?

Podpořit obnovení jednoty mezi všemi křesťany je jedním z hlavních úkolů posvátného ekumenického Druhého vatikánského sněmu. Těmito slovy začíná dekret Unitatis redintegratio II. vatikánského koncilu věnovaný ekumenismu. Katolická církve se v něm přihlásila k ekumenickému hnutí a formulovala některé principy jeho uskutečňování. Přestože byl tento dokument přijatý a vyhlášený již před 59 lety (v listopadu 1964), stále jsou některé jeho myšlenky mezi katolickými křesťany málo známé a možná i překvapivé. Např. v minulosti zakazovanou společnou modlitbu křesťanů považuje nejenom za dovolenou, ale přímo žádoucí. Představu obnovení jednoty prostřednictvím „návratu do jediné pravé církve“ nahrazuje požadavkem otevřenosti budoucím podnětům Ducha svatého atd.

Hosté

Martin Vaňáč


je historik a teolog, působí jako odborný asistent na Ekumenickém institutu ETF UK a vyučuje na katedře praktické teologie ETF UK. Je předsedou spolku Institut ekumenických studií v Praze a šéfredaktorem časopisu Getsemany. Věnuje se moderním českým církevním dějinám a ekumenickým vztahům. Příležitostně komentuje dění v římskokatolické církvi.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.