čtvrtek
12. 8.
19:30

Spotify

Ivan Foletti: Kvetoucí zahrada v Polici jako obraz Evropy

Letní punkta

„Na samotném severu České republiky, v Broumovsku, se nachází malebné městečko Police. Dnes je dominantou tohoto místa krom neskutečné hospůdky také novověká sakrální stavba, obrovský kostel. To, co mě na té stavbě ale zaujalo, není její velikost, ani její novověký lesk. Její portál je totiž neuvěřitelně jemným příkladem kamenické práce dob předmoderních. Ten, kdo se k tomuto portálu přiblíží, uvidí jemně lomený oblouk a sérii vytesaných dekorativních prvků. Dominuje jim až botanická pozornost, s níž tehdejší řemeslníci vypracovali sérii lístečků, které mají připomínat skutečnou botanickou realitu světa.“

Ivan Foletti je historik umění.

Letní punkta 2021

Hudba a mix: Jan Trojan

Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8

vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

(foto: Jan Flieger)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Ivan Foletti: Kvetoucí zahrada v Polici jako obraz Evropy

čtvrtek 12. 8. 2021 v 19.30 hod.
Spotify

Letní punkta

„Na samotném severu České republiky, v Broumovsku, se nachází malebné městečko Police. Dnes je dominantou tohoto místa krom neskutečné hospůdky také novověká sakrální stavba, obrovský kostel. To, co mě na té stavbě ale zaujalo, není její velikost, ani její novověký lesk. Její portál je totiž neuvěřitelně jemným příkladem kamenické práce dob předmoderních. Ten, kdo se k tomuto portálu přiblíží, uvidí jemně lomený oblouk a sérii vytesaných dekorativních prvků. Dominuje jim až botanická pozornost, s níž tehdejší řemeslníci vypracovali sérii lístečků, které mají připomínat skutečnou botanickou realitu světa.“

Ivan Foletti je historik umění.

Letní punkta 2021

Hudba a mix: Jan Trojan

Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8

vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

(foto: Jan Flieger)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.