čtvrtek
8. 7.
19:30

Spotify

Adam Borzič: Zasvěcení v Chlumu

Letní punkta

„Chlum tajemných schodů v zeleni, které vedou ke kostelu sv. Jiří, mírně vyvýšeného na kopečku nad vsí. Chlum černých chalup s bílými horizontálními pruhy – ty sudetské zebry. Chlum plný křehkých domů z devatenáctého století, z nichž některé povstávají ze sutin jako Fénix. Chlum mírný a oblý a nad ním srpek měsíce, pohádkově drobný za tiché temné noci. Chlum plný stromů na kostelní zahradě. Chlum plný psů, kteří štěkají, když v noci někdo projde. Chlum, kde se setkávám u ohně s milovníky Moudrosti.“

Adam Borzič je básník.

Letní punkta 2021

Hudba a mix: Jan Trojan

Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8

vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

(foto: Adam Borzič)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Adam Borzič: Zasvěcení v Chlumu

čtvrtek 8. 7. 2021 v 19.30 hod.
Spotify

Letní punkta

„Chlum tajemných schodů v zeleni, které vedou ke kostelu sv. Jiří, mírně vyvýšeného na kopečku nad vsí. Chlum černých chalup s bílými horizontálními pruhy – ty sudetské zebry. Chlum plný křehkých domů z devatenáctého století, z nichž některé povstávají ze sutin jako Fénix. Chlum mírný a oblý a nad ním srpek měsíce, pohádkově drobný za tiché temné noci. Chlum plný stromů na kostelní zahradě. Chlum plný psů, kteří štěkají, když v noci někdo projde. Chlum, kde se setkávám u ohně s milovníky Moudrosti.“

Adam Borzič je básník.

Letní punkta 2021

Hudba a mix: Jan Trojan

Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8

vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

(foto: Adam Borzič)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.