čtvrtek
11. 8.
19:30

Spotify

Marek Hanzlík: Kaple svatého Vavřince a svatého Josefa na hradě Lipnici

Letní punkta

„Potíž je v tom, že starému gotickému kněžišti jsme sice vrátili jeho ‚původní‘ podobu, ale nevrátili jsme mu důležitý přirozený centrální bod – oltářní menzu. Navíc dnes přes tento neuralgický bod sakrálního prostoru vstupují do kaple návštěvníci. Figury konzol hledí na ně. Původně to ale byly symboly zla, které se závistivě dívaly na zázrak proměnění na oltářní menze. Rád bych to návštěvníkovi vysvětlil, ale on už nedočkavě vyhlíží onen výklenek s kostrou zazděné nevěrnice …“

Marek Hanzlík je kastelánem na hradě Lipnici.

Letní punkta 2022

Podcast připravují Klára Jirsová a Norbert Schmidt.

Hudba a mix: Jan Trojan

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v létě 2022.

(foto: Petr Neubert)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Marek Hanzlík: Kaple svatého Vavřince a svatého Josefa na hradě Lipnici

čtvrtek 11. 8. 2022 v 19.30 hod.
Spotify

Letní punkta

„Potíž je v tom, že starému gotickému kněžišti jsme sice vrátili jeho ‚původní‘ podobu, ale nevrátili jsme mu důležitý přirozený centrální bod – oltářní menzu. Navíc dnes přes tento neuralgický bod sakrálního prostoru vstupují do kaple návštěvníci. Figury konzol hledí na ně. Původně to ale byly symboly zla, které se závistivě dívaly na zázrak proměnění na oltářní menze. Rád bych to návštěvníkovi vysvětlil, ale on už nedočkavě vyhlíží onen výklenek s kostrou zazděné nevěrnice …“

Marek Hanzlík je kastelánem na hradě Lipnici.

Letní punkta 2022

Podcast připravují Klára Jirsová a Norbert Schmidt.

Hudba a mix: Jan Trojan

Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v létě 2022.

(foto: Petr Neubert)

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.