Renata Berkyová

je romistka, zabývá se poválečnými dějinami Romů se zvláštním zřetelem k připomínání obětí holokaustu v romských komunitách i mimo ně. Je doktorandskou sociálních dějin na Karlově Univerzitě, jako výzkumnice působí v Pražském fóru pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Související akce

úterý
23. 5.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Holokaust Romů a Sintů

úterý 23. 5. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Aktuální společenská témata

Holokaust Romů a Sintů ležel dlouho ve stínu holokaustu Židů. Podle nacistické ideologie však neměli právo na život ani Romové a Sintové, kteří stali také oběťmi systematického pronásledování a genocidy na základě „rasy“. V čem byl romský holokaust specifický? Jak probíhala jeho poválečná recepce? Došlo v tom, jak se česká společnost k problému staví, k nějakému vývoji?

Hosté: Renata Berkyová, Kateřina Čapková, Jana Horváthová

Moderuje: Petr Vizina

zobrazit podrobnosti