úterý
28. 2.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Co je koncil

Koncil a papež František

Druhý vatikánský koncil byl přelomovou událostí v dějinách církve. Co to ale vlastně koncil je? Kde se tradice koncilů vzala? Jak vypadaly koncily v prvních staletích? Jakou měly autoritu? Byl Druhý vatikánský koncil v něčem specifický?

„Druhý vatikánský ekumenický sněm, silně požadovaný sv. Janem XXIII. a završený sv. Pavlem VI., byl milostí pro církev i pro svět. Byla to událost, jejíž plody se dosud nevyčerpaly. Ano, můžeme říci, že poslední ekumenický koncil ještě nebyl plně pochopen, prožit a aplikován.“ (papež František)

Hosté

David Vopřada


je kněz, patristický teolog a kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Působí na KTF UK, kde je vedoucím katedry systematické teologie a filosofie. Je šéfredaktorem časopisu Acta Universitatis Carolinæ – Theologica a Mezinárodní katolické revue Communio a členem redakční rady Salve.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Co je koncil

úterý 28. 2. 2023 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Koncil a papež František

Druhý vatikánský koncil byl přelomovou událostí v dějinách církve. Co to ale vlastně koncil je? Kde se tradice koncilů vzala? Jak vypadaly koncily v prvních staletích? Jakou měly autoritu? Byl Druhý vatikánský koncil v něčem specifický?

„Druhý vatikánský ekumenický sněm, silně požadovaný sv. Janem XXIII. a završený sv. Pavlem VI., byl milostí pro církev i pro svět. Byla to událost, jejíž plody se dosud nevyčerpaly. Ano, můžeme říci, že poslední ekumenický koncil ještě nebyl plně pochopen, prožit a aplikován.“ (papež František)

Hosté

David Vopřada


je kněz, patristický teolog a kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Působí na KTF UK, kde je vedoucím katedry systematické teologie a filosofie. Je šéfredaktorem časopisu Acta Universitatis Carolinæ – Theologica a Mezinárodní katolické revue Communio a členem redakční rady Salve.

Více akcí

Záznam z akce

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.