středa
9. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Němý vůl? | Význam a vliv českých překladů díla sv. Tomáše Akvinského

Je myšlení Tomáše Akvinského aktuální ještě dnes? Jakou roli pro obeznámenost s Tomášovým dílem hrají dostupné překlady? Jak vůbec překládat spisy středověkého Mistra?

V poslední době vznikla řada překladů Akvinátových spisů díky společnému projektu Teologické fakulty JU a Filosofického ústavu AV ČR a byly vydány v dominikánském nakladatelství Krystal OP. Přestože má česká překladatelská tradice dlouhou historii, není uchráněna různorodosti přístupů a metod. Tomášovo dílo je tak rozsáhlé, že se zcela jistě brzy nedočkáme kompletního překladu všech spisů. Nezbytný výběr je ovlivněn zájmem badatelů a určitým způsobem určuje pole působení Tomášova myšlení a vytváří tak jeho obraz v českém prostředí.

Ve spolupráci s Teologickou fakultou JU a Filosofickým ústavem AV ČR.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Petr Dvořák


je český filosof a logik.

Více akcí

Tomáš Machula


je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Více akcí

Vojtěch Novotný


je systematický teolog. Studoval filosofii a teologii na Lateránské a Gregoriánské universitě v Římě. Působí na KTF v Praze. Specializuje se na dějiny české katolické teologie 19. a 20. století, teologickou antropologii a eschatologii.

Více akcí

Jan Sokol


byl jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabýval se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednášel na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Více akcí

Stanislav Sousedík


je český katolický filosof patřící do okruhu žáků Jana Patočky.

Více akcí

Karel Šprunk


je český katolický filosof, vysokoškolský pedagog, překladatel v oborech filozofie, estetiky a teologie; lingvista a autor divadelních her.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Němý vůl? | Význam a vliv českých překladů díla sv. Tomáše Akvinského

středa 9. 11. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je myšlení Tomáše Akvinského aktuální ještě dnes? Jakou roli pro obeznámenost s Tomášovým dílem hrají dostupné překlady? Jak vůbec překládat spisy středověkého Mistra?

V poslední době vznikla řada překladů Akvinátových spisů díky společnému projektu Teologické fakulty JU a Filosofického ústavu AV ČR a byly vydány v dominikánském nakladatelství Krystal OP. Přestože má česká překladatelská tradice dlouhou historii, není uchráněna různorodosti přístupů a metod. Tomášovo dílo je tak rozsáhlé, že se zcela jistě brzy nedočkáme kompletního překladu všech spisů. Nezbytný výběr je ovlivněn zájmem badatelů a určitým způsobem určuje pole působení Tomášova myšlení a vytváří tak jeho obraz v českém prostředí.

Ve spolupráci s Teologickou fakultou JU a Filosofickým ústavem AV ČR.

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

Hosté

Dominik Duka


je dominikán, český kardinál, v letech 2010–2022 36. arcibiskup pražský, 24. primas český.

Více akcí

Petr Dvořák


je český filosof a logik.

Více akcí

Tomáš Machula


je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Více akcí

Vojtěch Novotný


je systematický teolog. Studoval filosofii a teologii na Lateránské a Gregoriánské universitě v Římě. Působí na KTF v Praze. Specializuje se na dějiny české katolické teologie 19. a 20. století, teologickou antropologii a eschatologii.

Více akcí

Jan Sokol


byl jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabýval se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednášel na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Více akcí

Stanislav Sousedík


je český katolický filosof patřící do okruhu žáků Jana Patočky.

Více akcí

Karel Šprunk


je český katolický filosof, vysokoškolský pedagog, překladatel v oborech filozofie, estetiky a teologie; lingvista a autor divadelních her.

Více akcí

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.