pondělí
30. 11.
16:00

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Slavnostní představení České Jeruzalémské bible

Mimořádný překladatelský a vydavatelský počin nakladatelství Krystal OP ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím svou účastí podpořili bývalý prezident ČR Václav Havel s manželkou Dagmar, kardinál Miloslav Vlk, papežský nuncius Diego Causero, velvyslanec Státu Izrael Yaakov Levy a Peru Alberto Salas Barahona, provinciál české dominikánské provincie Benedikt Mohelník OP a mnozí další.

Vydání Jeruzalémské bible je výsledkem několik desítek let trvající intenzivní práce překladatelů manželů Dagmar a Františka X. Halasových a skupiny odborných konzultantů, redaktorů a korektorů. Václav Havel ve svém úvodním slově zdůraznil sílu naděje, která dílo v době nesvobody vedla, a biskup královéhradecký Dominik Duka OP, jeden z hlavních iniciátorů projektu, neváhal označit ukončení náročné práce za malý zázrak.

Manželé Halasovi krátce promluvili o svém přístupu ke specifickému úkolu překládat text Písma z francouzštiny, aniž by byla opomenuta specifika původních jazyků, a zároveň čeština s celou svou bohatou tradicí biblických překladů. O jazykových kvalitách nového překladu ostatně účastníky přesvědčila i četba vybraných ukázek v podání herce Jana Hartla. Za skupinu spolupracovníků vydání Jeruzalémské bible promluvili Eva Fuchsová z nakladatelství Krystal OP a Pavel Mareš z Karmelitánského nakladatelství.

Představení českého překladu Jeruzalémské bible bylo doplněno prezentací třetího letošního čísla revue pro teologii a duchovní život Salve, které se věnuje Jeruzalémské biblické škole, akademické instituci, jež se stala klíčovou pro rozvoj moderní katolické exegeze ve 20. století a stála u zrodu projektu Jeruzalémské bible jako takové.

Celý podvečer, provázený latinskými adventními zpěvy v podání Tiburtina ensemble, se nesl ve znamení radosti a uznání za dílo hrstky lidí, kteří i v krajně nepříznivých podmínkách, a to nejen totalitních, dokázali realizovat mimořádnou a krásnou věc.

Mediální partner večera: Český rozhlas 6

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.

 

Slavnostní představení České Jeruzalémské bible

pondělí 30. 11. 2009 v 16.00 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Mimořádný překladatelský a vydavatelský počin nakladatelství Krystal OP ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím svou účastí podpořili bývalý prezident ČR Václav Havel s manželkou Dagmar, kardinál Miloslav Vlk, papežský nuncius Diego Causero, velvyslanec Státu Izrael Yaakov Levy a Peru Alberto Salas Barahona, provinciál české dominikánské provincie Benedikt Mohelník OP a mnozí další.

Vydání Jeruzalémské bible je výsledkem několik desítek let trvající intenzivní práce překladatelů manželů Dagmar a Františka X. Halasových a skupiny odborných konzultantů, redaktorů a korektorů. Václav Havel ve svém úvodním slově zdůraznil sílu naděje, která dílo v době nesvobody vedla, a biskup královéhradecký Dominik Duka OP, jeden z hlavních iniciátorů projektu, neváhal označit ukončení náročné práce za malý zázrak.

Manželé Halasovi krátce promluvili o svém přístupu ke specifickému úkolu překládat text Písma z francouzštiny, aniž by byla opomenuta specifika původních jazyků, a zároveň čeština s celou svou bohatou tradicí biblických překladů. O jazykových kvalitách nového překladu ostatně účastníky přesvědčila i četba vybraných ukázek v podání herce Jana Hartla. Za skupinu spolupracovníků vydání Jeruzalémské bible promluvili Eva Fuchsová z nakladatelství Krystal OP a Pavel Mareš z Karmelitánského nakladatelství.

Představení českého překladu Jeruzalémské bible bylo doplněno prezentací třetího letošního čísla revue pro teologii a duchovní život Salve, které se věnuje Jeruzalémské biblické škole, akademické instituci, jež se stala klíčovou pro rozvoj moderní katolické exegeze ve 20. století a stála u zrodu projektu Jeruzalémské bible jako takové.

Celý podvečer, provázený latinskými adventními zpěvy v podání Tiburtina ensemble, se nesl ve znamení radosti a uznání za dílo hrstky lidí, kteří i v krajně nepříznivých podmínkách, a to nejen totalitních, dokázali realizovat mimořádnou a krásnou věc.

Mediální partner večera: Český rozhlas 6

Podpořte nás

Naše možnosti jsou omezené. Neobejdeme se bez vaší podpory.